Show simple item record

dc.contributor.advisorAaraas, Ivar Johannes
dc.contributor.advisorSteinert, Svein
dc.contributor.authorPedersen, Anita Monsen
dc.date.accessioned2014-01-09T14:44:04Z
dc.date.available2014-01-09T14:44:04Z
dc.date.issued2013-05-13
dc.description.abstractDenne oppgaven tar primært for seg to legevakter i distriktet med store avstander, der man ser på problemstillingen rundt kommunenes ofte anstrengte økonomi, som reiser spørsmål om interkommunale legevaktsordninger. Oppgaven belyser i stor grad pasientsikkerheten slik situasjonen er i dag, og om denne vil endres ved et legevaktssamarbeid. For å besvare problemstillingen er det utført et observasjonsstudie der all aktivitet på legevakten i to utvalgte kommuner er registrert i en uke hver. Aktiviteten er registrert på et særskilt undersøkelsesskjema designet for denne oppgaven. Materialet viste store likheter, men også flere forskjeller. Forskjellene synes i stor grad å være påvirket av at kommunene har organisert legevakten på ulike måter. Pasientsikkerheten ble spesielt vurdert ved hastegradene akutt alvorlig og mulig livstruende som begge krevde umiddelbar vurdering og behandling, der man fant at pasientsikkerheten i stor grad er ivaretatt slik legevaktene er organisert i dag. Det er allikevel mye rom for forbedringer i begge legevakter, slik at man får en ennå bedre og mer forsvarlig legevaktsorganisering. Dette kan gjøres gjennom en interkommunal legevakt. Denne organiseringen vil skape en større avstand til lege utenfor kontortid og i utgangspunktet svekke pasientsikkerheten, men for å opprettholde en forsvarlig beredskap for mulig livstruende og akutt alvorlige hendelser kreves en lege i bakvakt og økt beredskap for bilambulanse. Pasientsikkerheten vil på den måten fortsatt være ivaretatt ved en interkommunal legevaktsordning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5729
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5427
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.titleInterkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerhetenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)