Show simple item record

dc.contributor.advisorKolstrup, Nils
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.date.accessioned2014-01-10T10:21:22Z
dc.date.available2014-01-10T10:21:22Z
dc.date.issued2013-06-02
dc.description.abstractKronisk smerte er definert som smerte med varighet på 6 måneder eller mer. Kortvarig smerte behandles vanligvis med medikamentell smertelindring, mens en tverrfaglig tilnærming til kroniske smerter har best effekt. Den tverrfaglige behandlingen skjer oftest ved smerteklinikker, og består av ulike former for Cognitive Behavioral Therapy (CBT). De senere årene har det kommet en ny bølge av psykoterapeutiske metoder som avviker fra tradisjonell CBT. Blant de nye metodene finner man Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Grunnhypotesen i ACT er at pasientens psykologiske mekanismer ikke er ødelagte, men at de brukes på feil måte. Målet med terapien er dermed å hjelpe pasienten til å bruke sine ressurser til å leve et liv basert på sine dypeste verdier, i stedet for å fokusere på selve problemene og symptomene. I denne litteraturstudien har jeg undersøkt om ACT kan være effektiv i behandling av kroniske smerter i en allmennpraktisk setting. Jeg har brukt oppdatert faglitteratur om emnet, gjort søk i PubMed, samt artikler fra relevante tidsskrift. ACT har i flere studier vist seg å ha like god effekt som tradisjonell CBT når det gjelder pasientens smerteopplevelse, men også livskvalitet, psykiske helse og funksjonalitet. Studier viser også at ACT kan ha effekt på kroniske smerter ved bruk av selvhjelpslitteratur og internettbasert terapi, samt i gruppebaserte terapi og har således potensiale til å bli brukt i en allmennpraktisk ramme. Det finnes etterhvert en stor mengde materiale som allmennlegen kan bruke for å tilegne seg metoden på en enkel og lettfattelig måte. Det trengs likevel flere og større randomiserte kontrollerte studier som stadfester effekten av ACT i behandling av kroniske smerter, både generelt og i en allmennpraktisk setting.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5742
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5438
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en
dc.titleAcceptance and commitment theraphy og kroniske smerter i allmennpraksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record