Show simple item record

dc.contributor.advisorEvjenth, Bjørg
dc.contributor.authorVarmedal, Mette-Marit
dc.date.accessioned2014-01-13T09:11:08Z
dc.date.available2014-01-13T09:11:08Z
dc.date.issued2013-05-29
dc.description.abstractRespiratorisk syncytialvirus (RSV) er en av årsakene til alvorlige infeksjoner i de nedre luftveier hos barn. RSV-infeksjon fører årlig til mange innleggelser på barneavdelinger og intensivavdelinger. De som blir hardest rammet utvikler alvorlig respirasjonssvikt, og hvert år er det noen få som dør av komplikasjoner til RSV-infeksjon. Noen av de som rammes, utvikler senkomplikasjoner i form av astma (wheeze) og nedsatt lungefunksjon. Det er uklart om denne sammenhengen kommer av kausalitet eller assosiasjon. Er det egenskaper ved viruset som fører til astma, eller bidrar RSV-infeksjon til å identifisere de som allerede har en underliggende predisposisjon for alvorlig bronkiolitt og astma? Årsaker som taler for en kausal sammenheng inkluderer endret immunmodulering, nevroimmune interaksjoner, persisterende virusinfeksjon, abnormal surfaktantproduksjon og infeksjon ved et kritisk tidspunkt i lungeutviklingen. På den andre siden er det gjort en rekke studier som søker etter genetisk predisposisjon, som kan forklare hvorfor enkelte får et mer alvorlig forløp av sin RSV-infeksjon. Det er påvist genvariasjoner som gir økt mottakelighet for RSV og samtidig økt risiko for astma. Forskning innen epigenetikken har vist at sammenhengen mellom RSV-infeksjon og astma er svært kompleks. Derimot er det blitt klart at egenskaper ved viruset i seg selv er mindre viktige enn den responsen som utløses hos verten. RSV gir økt risiko for astma dersom det rammer en genetisk predisponert person på et kritisk tidspunkt i lungemodningen og/eller på et sårbart tidspunkt i utviklingen til immunforsvaret.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5754
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5463
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Pediatrics: 760en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Lungesykdommer: 777en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Lung diseases: 777en
dc.titleUtvikling av astma hos barn etter infeksjon med Respiratorisk syncytialvirusen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record