Show simple item record

dc.contributor.advisorBekkelund, Svein Ivar
dc.contributor.authorLilleng, Hallvard
dc.date.accessioned2013-03-27T09:18:38Zen
dc.date.accessioned2014-02-26T08:29:30Z
dc.date.available2014-02-26T08:29:30Z
dc.date.issued2014-02-21
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractI den 6. Tromsø-undersøkelsen ble CK målt hos 12.828 deltakere. Alle med vedvarende forhøyet CK-verdi og en kontrollgruppe med personer av samme kjønn og alder med normal CK ble invitert til å delta i en "dobbelt-blindet" sammenligningsstudie. Undersøkelsen avdekket at forekomsten av tilfeldig påvist høy CK i befolkningen var på 5,3 %, og etter en standardisert kontroll- blodprøve ble ca.70 % normalisert. Dette gav en forekomst av vedvarende forhøyet CK på 1,3 %. Videre sammenlignet vi CK-referanseverdiene brukt ved klinisk-kjemiske laboratorier i Norden med referanseverdier utarbeidet fra Tromsø-undersøkelsen. Denne forskningen avdekket behov for å øke øvre CK referanseverdi hos menn over 50 år. Sammenligningsstudien avdekket at bruk av kolesterolsenkende medisiner var likt hos deltagere med forhøyet CK og hos de med normale CK verdier. Tre kvinner med nyoppdaget sykdom i muskelcellene (myopati) ble diagnostisert, alle i gruppen med forhøyet CK. Det var for øvrig minimale kliniske forskjeller på gruppene, og våre funn støtter nylig utarbeidede europeiske retningslinjer for håndtering av pasienter med høy CK.en
dc.descriptionPapers 1 and 3 of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Lilleng H, Abeler K, Johnsen SH, Stensland E, Løseth S, Jorde R, Figenschau Y, Lindal S, Wilsgaard T, Bekkelund SI.: 'Variation of serum creatine kinase (CK) levels and prevalence of persistent hyperCKemia in a Norwegian normal population. The Tromsø Study', Neuromuscular Disorders (2011), vol. 21(7):494–500. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2011.04.007>http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2011.04.007</a> <br/>3. Lilleng H, Abeler K, Johnsen SH, Stensland E, Løseth S, Lindal S, Wilsgaard T, Bekkelund SI.: 'Clinical impact of persistent hyperCKemia in a Norwegian general population. A case control study', Neuromuscular Disorders (2013), vol. 23(1):29–35. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2012.07.008>http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2012.07.008</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5873
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5569
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titlePrevalence, risk factors for and clinical impact of persistent hyperCKemia in a general population. The Tromsø Studyen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record