Show simple item record

dc.contributor.advisorRobertsen, Børre
dc.contributor.authorHoland, Jenni Kristin
dc.date.accessioned2014-03-04T12:10:26Z
dc.date.available2014-03-04T12:10:26Z
dc.date.issued2012-08-29
dc.description.abstractInfeksiøs lakseanemi (ILA) er en virussykdom som har innvirkning på, og fører til tap i den norske lakseoppdrettsindustrien. Det å kjenne til hvordan det influensaliknende infeksiøs lakseanemi viruset (ILAV) virker på laksens celler, og hvordan laksens immunforsvar fungerer for å hemme en infeksjon, er viktig for å kunne gjøre noe med denne sykdommen. Interferonsystemet spiller en viktig rolle i det medfødte immunforsvaret hos pattedyr, men også hos fisk. Det er tidligere undersøkt om interferon (IFNa1) kan hemme infeksjon av ILAV, noe det har vist seg å ikke kunne. I tidligere forsøk har hemming av et høyvirulent virusisolat (ILAV4) vært testet ut i TO-celler. I denne oppgaven var det derfor ønskelig å teste ut et mindre virulent virusisolat (ILAV7) i tillegg til det høyvirulente ILAV4. ASK- celler ble valgt til forsøkene siden jeg i en prosjektoppgave i 2010 klarte å vise hemming av ILAV i denne cellelinjen. Vi ønsket også å benytte flere subtyper av interferoner (IFNa1, IFNb og IFNc). Jeg fikk også i oppgave å sammenligne effekten av interferonene ved virusets optimumstemperatur på 15C med effekten ved 20C som hadde vært brukt til å påvise antiviral aktivitet i prosjektoppgaven min. Antiviral effekt ble studert ved Cytopatogen effektreduksjonsmetode, kvantitativ PCR, Western blotting og virustitrering. Det ble også utført forsøk for å sammenligne induksjon av de antivirale proteinene Mx og ISG15 ved infeksjon av ILAV4 og ILAV7. Resultatene viste at både ILAV4 og ILAV7 lar seg hemme av IFN i ASK-celler, og det er ingen signifikant forskjell på grad av hemming av de to isolatene. Det ble imidlertid vist at IFN kun har en forsinkende effekt på virusreplikasjon, og etter 3-5 dager ser viruset ut for å ha tatt igjen det tapte. Induksjonen av Mx og ISG15 var høyere hos ASK celler infisert med ILAV7 enn med ILAV4. Virusene replikerer lettere ved 15C enn ved 20C.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5900
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5599
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBIO-3955en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923en
dc.titleAntiviral effekt av type I interferon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) mot infeksiøs lakseanemi virusen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)