Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogvang, Susann Funderud
dc.contributor.authorSelfors, Aila Biret Henriksen
dc.date.accessioned2014-05-07T07:15:57Z
dc.date.available2014-05-07T07:15:57Z
dc.date.issued2013-05-03
dc.description.abstractAvhandlingens hoveddel vil være en folkerettslig framstilling av konsultasjonsretten, der spesielt to sider ved konsultasjonsretten vil bli drøftet. Det gjelder først hvilke krav som stilles til konsultasjonsprosessens innhold. Deretter belyses hvordan konsultasjonsretten blir påvirket av den underliggende materielle retten, samt om manglende samtykke fra urfolk kan medføre en nektingsrett. I den siste delen av avhandlingen vurderes det om disse folkerettslige forpliktelsene er oppfylt i intern norsk rett. For å spisse temaet er fremstillingen begrenset til å omhandle konsultasjonsretten i mineralutvinningssaker.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6194
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5885
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en
dc.titleUrfolks rett til konsultasjoner i mineralutvinningssakeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)