Now showing items 1-1 of 1

    • Hushjelper og jordbrukstjenere – når kom nedgangen i tjenertallene? 

      Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
      Artikkelen undersøker tidspunktet for nedgangen i antall tjenere i Norge. Det er manglende samsvar mellom de tall og den periodisering som har vært anvendt i historikernes framstillinger og de aggregerte tidsserier som er gjort tilgjengelige fra Statistisk sentralbyrå i etterkrigstida. Med utgangspunkt i transkriberte individdata fra folketellingene 1865, 1875 og 1900 undersøkes utviklingen ...