Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorHansen, Gunhild Mo
dc.date.accessioned2014-05-14T11:13:15Z
dc.date.available2014-05-14T11:13:15Z
dc.date.issued2012-05-14
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få økt innsikt i hvordan fysioterapeutens individualisering kommer til uttrykk i constraint-induced movement therapy (CIMT)- spesielt rettes søkelyset mot hvordan fysioterapeuten tilpasser treningen i forhold til pasientens bevegelsesproblem i den mest affiserte overekstremitet. Det er valgt å gjøre en kvalitativ observasjonsstudie med ikke-deltakende observasjon. Informantene er strategisk valgt og består av en erfaren fysioterapeut i CIMT og to personer som har gjennomgått hjerneslag 3-9 måneder tidligere. Studiens innsikter peker på at fysioterapeuten har et gjennomgående fokus på bevegelseskvalitet hos pasienten som deltar i CIMT. Tilpasninger foregår i samhandling med pasienten og er rettet mot kroppslige begrensninger, oppgave og miljø. Det foretas endringer som kan understøtte pasientens opplevelse av mening.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6305
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5942
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleFysioterapeutens individualisering i constraint-induced movement therapy. En kvalitativ observasjonsstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)