Show simple item record

dc.contributor.advisorAcharya, Ganesh
dc.contributor.advisorSchirmer, Henrik
dc.contributor.authorFalkegård, Marit
dc.date.accessioned2014-06-02T08:22:37Z
dc.date.available2014-06-02T08:22:37Z
dc.date.issued2013-06-02
dc.description.abstractFormål: Validering av selv-rapporterte svangerskapsopplysninger fra Tromsø 4. Bakgrunn: Oppgaven er en del av forskningsprosjektet «Forskjeller i risikofaktorer for koronar hjertesykdom hos kvinner med tidligere svangerskapsforgiftning som har ulikt utfall ved koronar angiografi» ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hypertensive svangerskapslidelser affiserer årlig 8-10 % av alle svangerskap i Norge. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å utvikle hjerte-karsykdom. Bakgrunnen for prosjektet er å finne ut hva som skiller kvinnene som utvikler slik sykdom fra de som ikke gjør det. I den fjerde Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4) anga 2884 kvinner å ha hatt hypertensjon og/eller proteinuri i minst ett svangerskap. Ved å koble data fra Tromsø 4 opp mot koronar angiografidatabasen ved UNN, vil vi kunne se på forskjeller i risikofaktorer mellom de som har utviklet hjerte-karsykdom og de som ikke har det. For å kunne bruke data fra Tromsø 4 som grunnlag for en slik kobling, måtte vi kontrollere validiteten. Metode: Gjennomgang av 200 pasientjournaler for kvinner med angitt hypertensjon og/eller proteinuri i svangerskapet og 200 aldersmatchede kontroller. Resultat: Data ble funnet i journalene hos 309 av kvinnene. Av disse ble hypertensjon og/eller proteinuri ble bekreftet hos 80,3 % av kvinnene som hadde angitt dette. Konklusjon: Det er godt samsvar mellom selvrapporterte opplysninger og faktiske funn hos kvinnene som i Tromsøundersøkelsen 4 har angitt å ha hatt hypertensjon og/eller proteinuri i svangerskapet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6337
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5968
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.titleValiditeten av selv-rapporterte opplysninger om hypertensjon og proteinuri i svangerskap hos kvinner i Tromsøundersøkelsen 4en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)