Show simple item record

dc.contributor.advisorAcharya, Ganesh
dc.contributor.advisorDekkerhus, Hege
dc.contributor.authorMoe, Marita
dc.date.accessioned2014-06-06T11:08:48Z
dc.date.available2014-06-06T11:08:48Z
dc.date.issued2013-06-02
dc.description.abstractFra 12.januar 2009 ble det ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø innført et tilbud om hjemmeabort blant abortsøkende kvinner med svangerskapsvarighet under 9 uker. Metoden benyttes også ved flere andre sykehus i Norge. Det finnes ingen publisert studie om hjemmeabort i Norge. Dette er en kvalitetsstudie for å se om hjemmeabort er trygt og gjennomførbart. All data i studien var registrert prospektivt av behandlende lege og sykepleier. Pasientjournaler til kvinner som hadde gjennomgått medikamentell abort ble gjennomgått, og de som valgte og gjøre det hjemme ble plukket ut. Ved legekonsultasjon ble det fylt ut standardisert skjema; «journal ved begjæring av svangerskapsavbrudd» hos alle kvinnene. Fra dette skjema ble informasjon om kvinnene og svangerskapsvarighet hentet fra. Sykepleiere og leger har journalført all kontakt de har hatt med pasienten, disse journalnotatene har vært brukt for å hente informasjon om inngrep, eventuelle komplikasjoner og oppfølgingsblodprøven. Av 1482 pasienter henvist til gynekologisk avdeling UNN Tromsø for gjennomføring av abort i studieperioden, valgte 605 å utføre medikamentell abort hjemme. Elleve pasienter hadde svangerskapslengde over 9 uker. Informasjon manglet på 12 pasienter. Totalt ble data fra 582 pasienter inkludert i analysen. Suksessraten var 99,3 %, og andelen komplikasjoner var 8,9 %. Nitten pasienter behøvde revisio, 25 pasienter fikk ytterligere behandling med misoprostol grunnet intrauterine rester og elleve pasienter mottok antibiotikabehandling for mistanke om infeksjon. Seksti prosent møtte til oppfølgingsblodprøve med takning av serum-hCG. Det ble vist en sammenheng mellom pasienter med hCG over 140 IU/L etter 28 dager og komplikasjoner etter inngrepet. Studien konkluderer med at medikamentell abort med mifepriston etterfulgt av vaginal misoprostol som administreres hjemme er en trygg, effektiv og akseptabel metode for kvinner med svangerskapslengde under 9 uker.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6355
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5976
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.titleEr medikamentell hjemmeabort under svangerskapsuke 9 en effektiv og trygg metode?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record