Show simple item record

dc.contributor.advisorMortensen, Kim
dc.contributor.authorRafaelsen, Cathrine Dahl
dc.date.accessioned2014-06-09T11:40:39Z
dc.date.available2014-06-09T11:40:39Z
dc.date.issued2013-06-04
dc.description.abstractMål: Å utforske korttidssresultater ved behandling av pasienter med endetarmskreft ved UNN, Tromsø, i en periode preget av overgang fra åpen til laparoskopisk kirurgi. Introduksjon: Etter å ha gjennomgått en overgang fra noe uorganisert preoperativ håndtering og i hovedsak åpen kirurgi, har gastrokirurgisk avdeling ved UNN, Tromsø gått over til å fokusere på effektiv standardisert preoperativ utredning, der MDT-møter spiller en stor rolle, samt overgang til større grad av standardisert minimal invasiv kirurgi som gjøres av et fåtall erfarne kirurger fra 2007-2012. Det var av interesse å evaluere korttidsresultater og liggetiden for pasientene, særlig med tanke på komplikasjoner og gradering av disse i laparoskopisk versus åpen kirurgi. Det var også av interesse å vite hvor stor andel av rectumcancerkirurgi som tilbys laparoskopisk i Norge. Materiale og Metode: Pasientjournalene ble retrospektivt manuelt gjennomgått og en database ble opprettet som inneholdt pasientdemografi, komorbiditet, pasientens sykehusløp med antall dager mellom mottatt og behandlet henvisning til poliklinikk og operasjon, hvilken type operasjon gjort og kvaliteten på denne målt i antall høstede glandler samt sirkumferensiell reseksjonsmargin. Histologisk gradering, eventuelle komplikasjoner og gradering av disse, samt antall og type operasjoner per kirurg ble også registrert. Det ble innhentet informasjon om hvilke sykehus i Norge som utførte rektumcancerkirurgi laparoskopisk i 2010. Resultater: Median tidsbruk til å gjennomgå henvisning av overlege ble tilnærmet halvert fra 2007-2012. Prosentandel pasienter med komplikasjoner var 32,3% i 2007 da et stort flertall av operasjonene ble gjennomført åpent. I 2012 var denne andelen tilnærmet halvert til 16,4%. Man så også en gradvis nedgang i anastomoselekkasje, fra en topp på 31% i 2007 til 4% i 2012. Liggetiden for pasienter operert åpent var også tilnærmet halvert for pasienter operert laparoskopisk de siste tre årene av studieperioden. 111 av 843 rektumcanceroperasjoner ble utført laparoskopisk i 2010. Konklusjon: Økt fokus på standardisert preoperativ utredning og evaluering i MDT-møter etterfulgt av standardisert minimal invasiv kirurgi, gir gode korttidsresultater, med få komplikasjoner og kort liggetid. Rektumkirurgi bør utføres laparaskopisk av noen selekterte kirurger, og i større grad tilbys i Norge.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6362
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5989
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en
dc.titleMot bedre behandling av rectumcanceren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record