Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorVargeid, Grete
dc.date.accessioned2014-06-18T10:59:57Z
dc.date.available2014-06-18T10:59:57Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.description.abstractOppgaven er et pedagogisk utviklingsarbeid med tema flerstemte prima vista-øvelser. Den ene delen er et notemateriale, laget som et supplement til boka Hørelære. Med på notene av Niels Eskild Johansen (2006), og bygger på Johansens metodikk i melodilesing. Målgruppa er musikklinjeelever i videregående skole. Oppgavens hovedproblemstilling er: “Hva slags utforming er det hensiktsmessig at flerstemte prima vista-øvelser har når målet er fortrolighet med flerstemte musikalske forløp?” I den andre delen av oppgaven beskrives og begrunnes øvelsene, og både studier av tidligere utviklingsarbeid og tidligere forskning omkring notelesing er med på å belyse hovedproblemstillinga. Deltagende observasjon ble brukt når øvelsene ble prøvd ut på musikklinjeelever. Et annet forskningsspørsmål i oppgaven er om notematerialet kan være egnet for bruk i voksen-amatørkor. Dette undersøkes gjennom utprøving i et slikt kor, med påfølgende intervju av dirigenten. Oppgavens andre del tolker også empirien etter at notematerialet har blitt prøvd ut på musikklinjeelevene og i voksen-amatørkoret. Hovedresultatet i oppgaven er notematerialet, og utformingen av dette er den viktigste besvarelsen på hovedproblemstillinga.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6393
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6018
dc.language.isonnoen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3902en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en
dc.subjectgehøren
dc.subjectnotelesingen
dc.subjecthørelæreen
dc.subjectflerstemten
dc.subjectprima vistaen
dc.subjectkoren
dc.subjectmusikklinjeen
dc.titleFlerstemte prima vista-oppgaveren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)