Show simple item record

dc.contributor.advisorIrtun, Øivind
dc.contributor.authorGjessing, Petter Fosse
dc.date.accessioned2014-07-02T09:04:06Z
dc.date.available2014-07-02T09:04:06Z
dc.date.issued2014-06-17
dc.description.abstractGjennom en serie eksperimentelle studier på gris, inkludert etablering av en målemetode for utvikling av akutt insulinresistens, ble endringer i insulinsensitivitet og i lever- og skjelettmuskelceller undersøkt etter et stort kirurgisk inngrep. Resultatene viser at de cellulære endringene som ledsager utvikling av insulinresistens etter kirurgi har mange likhetstrekk med de endringer man ser ved type 2 diabetes. Et viktig funn i studien er at disse endringene til dels kan motvirkes ved å unngå faste og isteden innta en enkelt dose karbohydratdrikk like før kirurgi. Dette dempet en kirurgiutløst økning av betennelses-assosierte proteiner i muskelcellene og bedret den dempende effekten av insulin på produksjonen av et protein i muskulaturen som hemmer sukkeropptaket i mitokondrier. Funnene kan bidra til utvikling av nye kliniske strategier for ernæring før og etter kirurgiske inngrep.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractGjennom en serie eksperimentelle studier på gris, inkludert etablering av en målemetode for utvikling av akutt insulinresistens, ble endringer i insulinsensitivitet og i lever- og skjelettmuskelceller undersøkt etter et stort kirurgisk inngrep. Resultatene viser at de cellulære endringene som ledsager utvikling av insulinresistens etter kirurgi har mange likhetstrekk med de endringer man ser ved type 2 diabetes. Et viktig funn i studien er at disse endringene til dels kan motvirkes ved å unngå faste og isteden innta en enkelt dose karbohydratdrikk like før kirurgi. Dette dempet en kirurgiutløst økning av betennelses-assosierte proteiner i muskelcellene og bedret den dempende effekten av insulin på produksjonen av et protein i muskulaturen som hemmer sukkeropptaket i mitokondrier. Funnene kan bidra til utvikling av nye kliniske strategier for ernæring før og etter kirurgiske inngrep.en
dc.description.sponsorshipHelse-Norden
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Gjessing PF, Fuskevåg OM, Hagve M, Revhaug A, Irtun Ø.: 'Hyperinsulinemiceuglycemic step clamping with tracer glucose infusion and labeled glucose infusate for assessment of acute insulin resistance in pigs', AJP - Endocrinology and Metabolism (2010), vol .298, no. E1305-1312. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00701.2009>http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00701.2009</a> <br/>2. Gjessing PF, Hagve M, Fuskevåg OM, Revhaug A, Irtun Ø.: 'Single-dose preoperative carbohydrate treatment in the immediate preoperative phase diminishes development of postoperative peripheral insulin resistance', Clinical Nutrition (2014), online before print. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2014.02.010>http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2014.02.010</a> <br/>3. Gjessing PF, Constantin-Teodosiu D, Hagve M, Lobo DN, Revhaug A, Irtun Ø.: 'Preoperative CHO supplementation attenuates post-surgery insulin resistance via reduced inflammatory inhibition of the insulin-mediated restraint on muscle pyruvate dehydrogenase kinase 4 expression' (manuscript). <br/>4. Hagve M, Gjessing PF, Fuskevåg OM, Revhaug A, Larsen TS, Irtun Ø.: 'Skeletal muscle mitochondria exhibit decreased pyruvate oxidation capacity and increased ROS release during surgery-induced acute insulin resistance' (manuscript).en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6455
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6071
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en
dc.titlePostoperative insulin resistance and the metabolic and cellular responses to single-dose preoperative oral carbohydrate supplementation – Experimental studies in pigsen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record