Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksson Steigen, Sonja
dc.contributor.authorRikardsen, Oddveig G
dc.date.accessioned2014-07-02T09:27:44Z
dc.date.available2014-07-02T09:27:44Z
dc.date.issued2014-06-20
dc.description.abstractAvhandlingen er basert på 5 artikler. Vi har retrospektivt innhentet klinisk informasjon om 133 pasienter diagnostisert med cancer i munnhulen ved UNN i perioden 1986-2001, og laget Tissue Micro Arrays (TMA) av tumorvev fra de respektive pasientenes svulster. Den første artikkelen er en epidemiologisk beskrivelse av materialet. Artikkel 2 og 3 omfatter ulike potensielle prognostiske markører for oral cancer, basert på immunhistokjemiske undersøkelser på TMA blokkene. I artikkel 2 er uPAR, PAI-1 de mest interessante, hvor vi finner en statistisk signifikant sammenheng mellom vevsuttrykk og sykdomsspesifikk overlevelse i pasienter med T1-svulster. I artikkel 3 er hovedfokuset på plectin. Uttrykket av plectin i vevet er statistisk signifikant knyttet til overlevelse for alle pasienter uten spredning av sykdommen til regional lymfeknuter(N0)ved diagnose. Vi fant også en sterk korrelasjon mellom uttrykket av uPAR og plectin i tumorvevet. I artikkel 4 har vi gjort undersøkelser på fullsnitt på 80 av svulstene for å kartlegge forekomsten av tertiære lymfoide organer (TLOs) i oral cancer, noe som ikke har vært gjort tidligere. Forekomsten av disse var også signifikant knyttet til prognose. Videre beskriver den siste artikkelen en indirekte, mer praktisk metode for å påvise disse immunologiske strukturene i vevet, ved å identifisere high endothelial venules (HEVs) i omgivelsene rundt TLOs. Pasienter med HEVs hadde signifikant mindre risiko for å dø av sykdommen enn de uten. Vår konklusjon er at vi har gjort flere interessante funn som fortjener å bli validert i en større studie.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractStudien er retrospektiv og omfatter 133 pasienter med diagnostisert munnhulekreft i perioden 1986-2002. Det er innhentet kliniske opplysninger og gjort epidemiologisk beskrivelse av pasientmaterialet, samt immunhistologiske undersøkelse av vev fra de respektive svulstene. Vi har gjort flere lovende funn, spesielt har uttrykket av proteinene uPAR, PAI-1 og Plectin i vevet vist klar sammenheng med sykdomsspesifikk overlevelse i tidlige stadier av kreftsykdommen, og bør undersøkes videre i et større materiale. I tillegg har vi sett på dannelsen av tertiære lymfoide strukturer (TLOs) i svulstene, noe som ikke har vært vist for denne krefttypen tidligere. Munnhulekreft har generelt et uforutsigbart forløp og dårlig prognose, og behandlingen store bivirkninger. Det overordnede formålet er å komme frem til markører som kan være til hjelp ved planlegging av behandling, slik at man kan gi tilstrekkelig behandling, men samtidig unngå overbehandling av pasienter med et mer fredelig forløp.en
dc.description.sponsorshipHelse Norden
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Oddveig G. Rikardsen, Inger-Heidi Bjerkli, Lars Uhlin-Hansen, Elin Hadler-Olsen, Sonja E. Steigen: 'Clincopathological characteristics of oral squamous cell carcinoma in Northern Norway. A retrospective study' (manuscript). <br/>2. Synnøve Magnussen, Oddveig Rikardsen, Elin Hadler-Olsen, Jan-Olof Winberg, Lars Uhlin Hansen, Sonja E. Steigen, Gunbjørg Svineng: 'Urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) are potential predictive biomarkers in early stage oral squamous cell carcinomas (OSCC)' (manuscript). <br/>3. Oddveig G. Rikardsen, Synnøve Magnussen, Gunbjørg Svineng, Elin Hadler-Olsen, Lars Uhlin-Hansen, Sonja E. Steigen: 'Plectin as a prognostic marker in non-metastatic oral squamous cell carsinoma' (manuscript). <br/>4. Anna Wirsing, Oddveig G. Rikardsen, Sonja E. Steigen, Lars Uhlin-Hansen, Elin Hadler-Olsen: 'Characterisation and prognostic value of tertiary lymphoid organs in oral squamous cell carcinomas' (manuscript). <br/>5. Anna Wirsing, Oddveig G. Rikardsen, Sonja E. Steigen, Lars Uhlin-Hansen, Elin Hadler-Olsen: 'High-endothelial venules predict favourable outcome in patients with oral squamous cell carcinoma' (manuscript).en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6456
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6072
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Generell patologi, patologisk anatomi: 719en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::General pathology, anatomical pathology: 719en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Otorhinolaryngologi: 755en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Otolaryngology: 755en
dc.titlePrognostic markers in oral squamous cell carcinomaen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record