Show simple item record

dc.contributor.advisorAmundsen, Per-Arne
dc.contributor.advisorKnudsen, Rune
dc.contributor.advisorSiwertsson, Anna
dc.contributor.authorJohansen, Kristin M. Sommerseth
dc.date.accessioned2014-08-20T11:07:04Z
dc.date.available2014-08-20T11:07:04Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractBentiske makroinvertebrater i littoralsonen av innsjøer utgjør en stor del av innsjøers økosystem, og samfunnsstrukturen av disse dyrene kan være med å påvirke hele økosystemet. Forskjellige arter av bunndyr har forskjellige livssykluser og tilpasninger til habitatene de lever i og det er rimelig å forvente at sammensetningen av arter endrer seg med forskjellige dyp og bunnsubstrat, og også over tid. Gjennom tre innsamlingsperioder i løpet av den isfrie sesongen i Takvatn ble prøver av bunndyrfaunaen tatt fra 4 forskjellige dyp, bølgeslagsonen (0,5 m), sandbunn uten begroing (1-2 m), Nitellabeltet (6-9 m) og sandbunnen på 12-14 m. En klar sonering av bunndyr relatert til dyp ble funnet, der bølgeslagsonen skilte seg mest ut fra de andre dypene med store andeler døgnflue- og steinfluelarver. På de andre tre dypene var det i hovedsak fjærmygglarver, muslinger og fåbørstemark som dominerte. De sesongmessige endringene var også markante, både i tetthet og i artssammensetning. I juni var tettheten på 0,5 meter svært lav, men økte utover sommeren. Døgnfluelarvene dominerte i august, og da spesielt Heptagenia dalecarlica. I oktober var det steinfluen Capnia atra som dominerte sterkt. Ved å kartlegge biodiversiteten i littoralsona i Takvatn har det vært lagt et grunnlag for å følge endringer i biodiversitet og med det de endringene som påvirker slike økosamfunn.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6546
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6158
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3950en
dc.subjectFerskvannsøkologien
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.titleSamfunnsstruktur og tetthet av bunndyr i littoralsonen av en oligotrof, subarktisk innsjø - variasjoner gjennom dyp og sesongen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record