Show simple item record

dc.contributor.advisorArntzen, Cathrine
dc.contributor.authorEliassen, Marianne
dc.date.accessioned2014-08-26T12:33:45Z
dc.date.available2014-08-26T12:33:45Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractBakgrunn: Tema for denne masteroppgaven er helsefremmende arbeid i form av livsstilsendringer hos overvektige. Hensikten med studien har vært å skape en forståelse for aspekter som oppleves som vesentlige for å opprettholde livsstilsendringer over tid. Utgangspunktet for studien er problemstillinga: Hva mener tidligere deltakere ved kommunal frisklivssentral har vært essensielt for å opprettholde livsstilsendringer over tid? Metode: Studien er av kvalitativ art og er forankret i fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteori. Fem tidligere deltakere ved kommunal frisklivssentral som har opplevd å opprettholde livsstilsendringer minimum ett år etter reseptperiode ble inkludert i studien. På bakgrunn av semistrukturerte intervju ble det utarbeidet tekstmateriale som ble gjennomgått både ved hjelp av tverrgående og langsgående analyse. Resultat: Faktorer som fysisk aktivitet, kosthold og depresjonsmestring ble vektlagt som sentrale faktorer for endring av livsstil. Gjennom analysen tydeliggjøres en endringsprosess hvor deltakelsen ved frisklivssentralen står som et sentralt vendepunkt. Ved hjelp av teorier om situert læring, kroppsfenomenologi og mestring kom det tydelig frem at endringsprosessen har vært et resultat av: - Sosial tilhørighet i ei gruppe hvor det opplevdes støtte, respekt og tilhørighet. - Kroppslige erfaringer på bakgrunn av bevegelse, sansning og persepsjon - Opplevelse av mestring Oppmerksomheten mot kropp, fysisk aktivitet og kosthold endret seg gjennom prosessen og over tid var livsstilsendringene implementert som varige vanemønstre på bakgrunn av kroppslig kunnskap og identitetsoppfatning. Konklusjon: Veien mot varige livsstilsendringer bestod av en prosess hvor sosiale relasjoner, kroppslig læring og mestring var essensielt. Nøkkelord: Livsstilsendring, frisklivssentral, overvekt, fysisk aktivitet, kosthold, kvalitativ studie, kroppsfenomenologi, mestring, salutogenese, situert læring.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6568
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6167
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.titleFrisklivssentralen som utgangspunkt for varige livsstilsendringer - en kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record