Show simple item record

dc.contributor.advisorStorli, Sissel Lisa
dc.contributor.authorMyreng, Kjersti Diana
dc.date.accessioned2014-08-27T12:53:15Z
dc.date.available2014-08-27T12:53:15Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractDet å leve med en kreftsyk mamma eller pappa og miste henne eller han av sykdommen er en altomfattende livshendelse som griper om seg i tid og rom. Det å miste en forelder vil være noe av det verste som kan skje i et barns liv. Hensikten med studien er å tilegne innsikt og utdypende kunnskap om barn som pårørende og etterlatte og deres behov for støtte. Kunnskap og viten vil frembringes ved hjelp av livserfaringene unge voksne har med å leve med, og miste en forelder av kreft som barn. Jeg har utført tre dybdeintervju. Studien har utgangspunkt i livsverdensperspektivet og videre en hermeneutisk tilnærming i metoden. Mine funn viser at barna har opplevd svik og krenkelser i deres sårbarhet som pårørende og etterlatte. De savner forståelse og støtte i fra omverden. Spesielt skole og helsevesen. Videre belyses og drøftes det framkomne i forhold til forskning, teori og ved hjelp av Løgstrup og Martinsens sansefilosofi, hvordan denne kan bidra inn og være til hjelp for oss helsepersonell i møte med de sårbare barna, der vår oppmerksomhet vil være avgjørende.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6578
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6175
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.title«Du ser meg smile, men kan du se min sorg.» Om å være barn og leve med en mamma eller en pappa som har kreft og dør. Tre ung voksnes erfaringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)