Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrmel, Truls
dc.contributor.authorKoren, Sondre Flægstad
dc.date.accessioned2014-09-18T05:58:20Z
dc.date.available2014-09-18T05:58:20Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.description.abstractDette er et litteraturstudium om adrenomedullins (AM) kardioprotektive antiapoptotiske potensiale ved ischemi-/reperfusjonsskade av høyre- og venstre ventrikkel. Jeg vil også se på apoptose ved myokardiell ischemi. Formålet med denne oppgaven er å belyse den kunnskap som allerede er kjent og komme opp med ideer for videre forskning på hvordan man kan komme frem til ny kunnskap innenfor dette feltet. Akutt hjerteinfarkt fører til mye sykdom og død i dagens samfunn og hovedbehandlingen vi har mot det, reperfusjon, er dessverre ikke uten bivirkninger og kan gi reperfusjonsskade. En reperfusjonsskade vil kunne manifestere seg på flere måter, og en av disse er apoptose. AM er, siden det ble oppdaget tidlig på 1990-tallet, vist å ha flere heldige effekter.En av disse er at det kan hemme apoptose. Gitt under reperfusjon er AM vist å hemme apoptose via økt produksjon av nitrogenmonoksid (NO) og hemming av proapoptotiske proteiner som Bax og Bad via PI3K/Akt i venstre ventrikkel (VV). Høyre ventrikkel-infarkt (HVI) ses sjelden isolerte og kun halvparten av proksimale HV-okklusjoner resulterer i infarkt, men de er som regel en del av hypotensive nedreveggsinfarkt. Det er lite forsket på apoptose i HVI, og ikke ift AMs effekt på dette. Ved videre forskning på dette kan man finnne mer ut om apoptosens bidrag ved HVI og reperfusjon, og hvordan AM i så fall kan virke for å hemme denne apoptosen og på den måten få en bedret post-ischemisk effekt av hjertemuskelen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6688
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6310
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en
dc.titleAdrenomedullins antiapoptotiske protektive potensiale ved ischemi-reperfusjon av venstre- og høyre ventrikkel.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record