Show simple item record

dc.contributor.advisorSidorenkov, Oleg
dc.contributor.authorSalimi, Keiwan
dc.date.accessioned2014-09-18T06:49:37Z
dc.date.available2014-09-18T06:49:37Z
dc.date.issued2013-06-05
dc.description.abstractBakgrunn: Det bor 14 % innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre i Norge per 2013. De er en heterogen gruppe av pasienter og det er usikkerheter rundt deres tilfredshet av de helsetjenester de mottar. De har ved tidligere studier hatten tendens til lavere deltagelse ved spørreundersøkelser, sannsynligvis grunnet språkvansker. Man er interessert i å forstå denne pasientgruppen bedre ut fra deres etniske bakgrunn samt kultur og innvirkningen av disse på helseatferden. Helsepersonell har en utfordring i møte med disse pasientene og det trenges mer kunnskap for å kunne tilby en mer likeverdig og bedre tilrettelagt helsehjelp. Pasientevalueringer blir ofte brukt i helseforetak som ledd i kvalitetssikring og pasientenes tilfredshetsgrad blir indikatorer for kvaliteten av den helsetjenesten som tilbys. Formål: Formålet med denne undersøkelsen var å måle pasienttilfredsheten bandt innvandrerpasienter og sammenligne disse med etniske nordmenn. Det ble gjort som ledd av legekontorets kvalitetssikring av helsehjelpen de tilbyr. Metode/Design: Til undersøkelsen ble det brukt en norsk versjon av et internasjonalt validert spørreskjema kalt EuroPep/NorPep. Datainnsamlingen skjedde på Stovner legekontor som ligger i Stovner bydel i Oslo. Et stort antall av befolkningen i denne bydelen er av ikke-vestlig bakgrunn. Resultater: 67 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene. 61.2 % av disse var kvinner. 52.2 % av studiepopulasjonen hadde innvandrerbakgrunn. Den etnisk-norske populasjonen hadde en andel på 71.9 % over 40 år. Blant innvandrergruppen var 79.4 % ≤40 år. Det var relativt likt arbeid/utdannings status. Gjennomsnittlig botid I Norge for minoritetsgruppen var 19.6 år. Pasientene var minst tilfredse med dimensjonen organisasjon/tilgjengelighet. Kvinner var minst fornøyd. Innvandrerpasientene var ikke statistisk signifikant mindre tilfreds enn etnisk-norske pasienter. Konkusjon: Man fant ingen signifikante forskjeller i pasienttilfredshet blant etniske nordmenn og innvandrerpasienter. Dette er sannsynligvis betinget i populasjonens sammensetning. Like sosioøkonomiske vilkår og lang botid i Norge kan være forklaringen påen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6690
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6316
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en
dc.titlePåvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontoren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record