Show simple item record

dc.contributor.advisorGoldbeck-Wood, Sandra
dc.contributor.authorMyhrene, Martine Steen
dc.date.accessioned2014-09-18T08:49:14Z
dc.date.available2014-09-18T08:49:14Z
dc.date.issued2014-06-01
dc.description.abstractINTRODUKSJON: Å bli utsatt for vold i svangerskapet er knyttet til en rekke komplikasjoner for mor og barn. Helsedirektoratet har nylig utgitt nye retningslinjer hvor det anbefales at alle gravide blir spurt om vold. Evidensen for screening er ikke entydig og innstillingen blant fagpersoner varierer. METODE: Jeg har gjennomført ti semistrukturerte intervjuer med fastleger, gynekologer og jordmødre om hvordan de opplever å snakke om vold med gravide og hvordan de ser på prosessen etter man har spurt om vold. RESULTATER: Alle informantene anerkjente vold mot gravide som en faktor som påvirker mor og barns helse, samtidig kom flere av informantene med utsagn som tyder på at vold er et utfordrende tema å ta opp med gravide. Magefølelse og samspillet mellom den gravide og partner ble fremhevet som det viktigste for å avdekke vold før de nye retningslinjene. DISKUSJON: Det er en ambivalens knyttet til temaet, muligens en følge av at temaet ikke har blitt vektlagt på samme måte tidligere. Følelse av lite kompetanse og strukturelle hindringer kan føre til gravide ikke spørres. KONKLUSJON: Helsepersonells opplevelser og holdninger vil være avgjørende for gjennomføringen av de nye retningslinjene. Studien tyder på at opplæring og støtte til helsepersonell vil være avgjørende for dette.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6704
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6303
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.titleVold i svangerskapet. En kvalitativ studie om hvordan helsepersonell opplever å snakke om vold med gravideen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)