Show simple item record

dc.contributor.advisorFrisvold, Shirin Kordasti
dc.contributor.authorKvernmo, Helene Ballo
dc.date.accessioned2014-09-18T10:36:43Z
dc.date.available2014-09-18T10:36:43Z
dc.date.issued2014-06-03
dc.description.abstractTraumatiske hjerneskader vil stadig bli en viktigere årsak til mortalitet og morbiditet i vår del av verden. Nevrointensiv behandling tar sikte på å redusere og attenuere de skadelige konsekvensene av slike skader. Målet for denne oppgaven var todelt. Det første var å identifisere hvilken evidens som finnes i litteraturen for nevrointensiv behandling, med fokus på traumatisk hjerneskade. Det andre var å undersøke hvilken behandling og monitorering som benyttes på UNN Tromsø, og sammenlikne med vitenskapelige anbefalinger. Den første delen ble gjort ved søk i vitenskapelige databaser og funn av viktige artikler, og deretter en kritisk gjennomgang av resultatene. Den andre delen ble gjort ved å besøke en utvalgt pasient med traumatisk hjerneskade innlagt på intensivavdelingen i Tromsø, og senere gjennomgang av pasientjournalen. Litteraturstudien resulterte i funn av mange forskningsartikler av varierende kvalitet. I blant dette fant jeg en del ny evidens som supplerer eller endrer noen av anbefalingene som sist ble utgitt. Jeg har også identifisert områder som krever ytterligere forskning før anbefalinger kan gis. Pasientstudien demonstrerte at nevrointensiv behandling ved UNN Tromsø har flere styrker og svakheter, og at på bakgrunn av forskning kan behandlingen optimaliseres på noen områder.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6711
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6311
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrokirurgi: 786en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurosurgery: 786en
dc.titleNevrointensiv behandling av traumatisk hjerneskadeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)