Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjeldestad, Finn Egil
dc.contributor.authorRoksvaag, Ingvild
dc.date.accessioned2014-09-18T13:20:39Z
dc.date.available2014-09-18T13:20:39Z
dc.date.issued2014-05-12
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med denne oppgaven er å studere bruk og forskrivning av p-sprøyte i Norge (2005-2008) med data fra Reseptregisteret. Materiale og metode: Data fra Reseptregisteret i tidsperioden 01.01.04-31.12.08 inngår i oppgaven. Med reseptuttak som enhet for registrering inngår følgende opplysninger om legemiddelbrukeren: pseudonym (løpenummer), fødselsår, fødselsmåned, kjønn og bostedskommune. For legemiddelet er det data om: anatomisk-terapeutisk legemiddelkode (ATC-kode), varenummer, antall pakninger, refusjonspunkt, dato for uthenting osv. Data om forskriveren er: pseudonym (løpenummer), fødselsår, kjønn, profesjon og spesialitet. Inkludert i studiepopulasjonen er 23 025 kvinner som har fått første resept for p-sprøyte etter 01.01.05. Alder er kategorisert i 13-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 og 40-44 år. Kvinner 45 år og eldre ble ekskludert fra studien (n=1320). Alle analyser er gjort i SPSS, versjon 19.0, med khikvadrattest og overlevelsesanalyser med signifikansnivå p<0.05. Resultater: Studien viser en klar nedgang av nye p-sprøytebrukere fra 2005 til 2008. Det var flest brukere blant kvinner under 25 år. Gjennomsnittlig brukertid var 380 dager, og brukertiden økte med alderen. 40 % av førstegangs p-sprøytebrukere hadde p-sprøyte som første registrering i Reseptregisteret. Om lag 30 % av de som var registrert som førstegangs p-sprøytebruker, gikk direkte over til p-sprøyten fra annen hormonell prevensjon, hyppigst fra p-pille. Ved studieslutt brukte fortsatt 30 % p-sprøyte. Det var få kvinner som valgte direkte overgang til et annet prevensjonsmiddel. Av forskrivere var det allmennleger og LIS som forskrev p-sprøyter i størst grad. Allmennleger og leger med ”annen spesialitet” hadde brukere med statistisk signifikant lengre brukertid enn alle andre spesialiteter og jordmødre/helsesøstre. Konklusjon: Studiens viktigste funn var den klare nedgangen av nye p-sprøytebrukere fra 2005 til 2008. Om dette skyldes media omtale av den usikre langtidseffekten på beinmineraltettheten vites ikke. Det er allmennleger og LIS som utgjør størstedelen av forskriverne. Ytterligere studier er nødvendige for å videre kunne vurdere fordelene mot ulempene med bruken av dette prevensjonsmiddel.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6715
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6301
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Clinical pharmacology: 739en
dc.titleBruk og forskrivning av p-sprøyte - Norge, 2005-2008en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)