Show simple item record

dc.contributor.advisorLangø Kristiansen, Per Jørgen
dc.contributor.authorBølgen, Marion Terese
dc.date.accessioned2014-11-18T09:32:29Z
dc.date.available2014-11-18T09:32:29Z
dc.date.issued2014-09-30
dc.description.abstractBruk av informasjonsteknologi og andre tekniske hjelpemidler kan ses som en del av samfunnsutviklingen. Utviklingen kan trolig også gi implikasjoner for fremtidens sykepleie. Denne studien undersøker hvordan forbindelsen mellom nyere helsepolitikk, nyere utdanningspolitikk og læring i sykepleie, kan vise retning for sykepleiefaglig utvikling. Data er innhentet gjennom kvalitative intervjuer med fire lærere / lektorer ved Bachelorutdanning i Sykepleie. Studiens hensikt har vært å undersøke egenskaper, relasjoner og verdier ved praktisk læring i et framtidsperspektiv. Studien er tilknyttet en fenomenologisk hermeneutisk forskningstradisjon i sykepleie. Det er benyttet et eksplorerende designe, der intensjonen er å forske på noe som i liten grad er undersøkt i tidligere forskningssammenheng. Forskningsintervju er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultatene av studien viser at studentenes forståelse for praktisk sykepleie, vil kunne påvirkes av læringsinnhold, personlige læreforutsetninger og fysiske/ psykiske rammer for læring. I studien beskrives praksiseksempler som viser hvordan sykepleiefaglig organisering og økende bruk av tekniske hjelpemidler i ferdighetsutøvelse, kan bidra til utvikling av arbeidsformer som utfordrer studentens rom for sansning i sykepleie. For å lære fremtidens sykepleiere til å tenke formålspesifikt, så vel som åpent og kreativt, kan det ses hensiktsmessig å gi studentene trening i kunnskapsintegrasjon mellom sykepleiens naturvitenskapelige og humanistiske forståelsesramme.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6820
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6419
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.subjectSykepleiefaglig læringen
dc.subjectTeknologien
dc.subjectKunnskapsintegrasjonen
dc.titleFremtidens sykepleieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)