Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Lone
dc.contributor.advisorIndredavik Evensen, Kari Anne
dc.contributor.authorMoen, Kine Therese
dc.date.accessioned2014-11-19T13:01:02Z
dc.date.available2014-11-19T13:01:02Z
dc.date.issued2011-11-01
dc.description.abstractFormål: Sammenligne forekomst av problemer med avansert grovmotorikk hos personer med kronisk moderat og alvorlig traumatisk hodeskade (TBI) med matchede kontroller. Design: Case-control. Måling av endepunkt: High-level mobility assessment tool (HiMAT). Metode: Vi rekrutterte 69 personer med kronisk TBI i alderen 16 til 65 år fra en kohort bestående av moderate og alvorlige TBI-pasienter fra Midt-Norge. Pasientene ble innlagt på sykehus i perioden oktober 2004 til juli 2008. Kontrollgruppen besto av 76 alders, kjønns og utdanningsmatchede personer fra samme geografiske region. Deltakerne ble inkludert og undersøkt i perioden mai 2009 til september 2010. Kjønnsspesifikke normscorer for voksne i alderen 18 til 25 år ble benyttet som sammenligningsgrunnlag. Som indikator for problemer med avansert grovmotorikk benyttet vi 5 persentilen. Resultat: Personer med kronisk TBI hadde signifikant lavere mean HiMAT score (42.5 poeng; 95% CI: 39.9-45.1) sammenlignet med kontroller (47.4 poeng; 95% CI: 45.4-49.3). I TBI-gruppen presterte 51 personer (76.1%) innenfor 5 persentilen, sammenlignet med 32 personer (43.8%) i kontrollgruppen. Odds ratio (OR) for problemer med avansert grovmotorikk var 4.1 (95% CI: 2.0-8.5) i TBI-gruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Justert for treningsaktiviteter, smerte og bruk av medikamenter ble OR redusert til 3.1 (95% CI: 1.4-6.8). Konklusjon: Det er høy forekomst av problemer med avansert grovmotorikk blant personer med kronisk moderat og alvorlig TBI. Det er behov for videre utvikling av aldersspesifikke normverdier for HiMAT.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6826
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6427
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.subjectTraumatisk hodeskadeen
dc.subjectTraumatic brain injuryen
dc.subjectAvansert grovmotorikken
dc.subjectHigh-level mobilityen
dc.subjectHigh-level mobility assessment tool (HiMAT)en
dc.titleHigh-level mobility in chronic traumatic brain injury. A case-control studyen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record