Show simple item record

dc.contributor.advisorØberg, Gunn Kristin
dc.contributor.authorVågen, Randi Tynes
dc.date.accessioned2014-11-24T07:30:19Z
dc.date.available2014-11-24T07:30:19Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.description.abstractM ABC-2 (Movement Assessment Battery for Children) er en standardisert test som brukes ved treårskontroll i henhold til Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Hensikten med denne studien er å få innsikt i foreldres erfaringer ved undersøkelse av deres for tidlig fødte barn i 3 årsalder. Problemstillingen det søkes svar på er: Hvordan erfarer og vurderer foreldre til for tidlig fødte barn gjennomføringen og resultatene av M ABC-2 ved undersøkelse av eget barns bevegelsesutvikling ved 3 års kontroll? Det ble foretatt et kvalitativt forskningsintervju med 4 forskjellige foreldre. Studien viser at foreldrene ble overrasket når undersøkelsen var en standardisert test. De ønsket at tidligere bevegelsesproblemer skulle fokuseres gjennom observasjon av spontanbevegelse fra en fagperson som hadde kjent barnet over tid. Foreldrene opplevde barna som lite engasjerte i testsituasjonen, og ferdigheter barna gjorde til vanlig kom ikke fram under testingen. Dette blir forstått som utslag av testens stramme rammer og struktur kombinert med de spesielle vanskene et for tidlig født barn har. Det ble gitt kort informasjon før undersøkelsen og begrenset formidling av resultatene etterpå. Det ble etterlyst mer kommunikasjon rundt innhold og resultater.Det stilles spørsmål om testens anvendelighet overfor for tidlig fødte barn i 3årsalder.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6836
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6437
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleMABC-2 i klinisk praksis med undersøkelse av for tidlig fødte barn. Rammer - innhold og relasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse av foreldres erfaringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record