Show simple item record

dc.contributor.advisorSletvold, Ola
dc.contributor.authorHansen, Daniel Erland
dc.date.accessioned2014-12-09T09:31:21Z
dc.date.available2014-12-09T09:31:21Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.description.abstractCruiseturisme har økt både internasjonalt og i Norge. Det har også vært økning av cruiseanløp til Nord-Norge. Stadig flere destinasjoner tilrettelegger for cruiseturisme. Skipene har blitt større og cruiseturisme er en form for masseturisme. Cruisenæringen etterspør anløpsdestinasjoner med gode utfluktstilbud, og stadig flere destinasjoner tilrettelegger for cruiseturisme. Mottak av cruiseskip og leveranse av utfluktstilbud kan stille andre krav til tilrettelegging enn andre former for turisme. Oppgaven tar et perspektiv med cruiseturisme som destinasjonsutvikling i Lofoten. Det blir tatt utgangspunkt i lokale aktører tilknyttet destinasjonens utfluktstilbud. Problemstillingen undersøker hvordan tilrettelegging blant aktører over tid har utviklet cruisedestinasjonen Lofoten. I tillegg hvilken betydning dette har hatt for aktører og den helhetlige destinasjonen Lofoten. For besvarelse av oppgaven er det utført casestudie med ni fokusgrupper bestående av 42 informanter tilknyttet cruisevirksomhet. Funn viser at cruisedestinasjonen har tilpasset sin tilrettelegging av utfluktstilbud gjennom ulike former og på flere nivåer. Tilrettelegging blant enkeltleverandører, offentlig engasjement, koordinering og nettverk har vist seg viktig for utvikling av cruisedestinasjonen Lofoten. Funn viser også at cruiseturisme har bidratt til utviklingen av destinasjonen Lofoten som en helhet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6887
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6500
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDRMG40en
dc.subjectCruiseturismeen
dc.subjectDestinasjonsutviklingen
dc.subjectUtflukteren
dc.subjectTilrettteleggingen
dc.subjectKoordineringen
dc.subjectNettverken
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleCruiseturisme som destinasjonsutvikling i Lofoten : hvordan har lokal tilrettelegging av utfluktstilbud utviklet Lofoten som cruisedestinasjon?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)