Show simple item record

dc.contributor.advisorHoltan, Amy
dc.contributor.authorVis, Svein Arild
dc.date.accessioned2015-01-27T09:58:48Z
dc.date.available2015-01-27T09:58:48Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractNorge har gjennom barnekonvensjonen forpliktet å legge til rette for barns deltakelse. Det betyr at barn skal få anledning til å si sin mening og at de gis innflytelse utfra alder og modenhet. Det er opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre hvordan dette skal praktiseres. Formålet med undersøkelsen er å identifiser hvilke faktorer som bestemmer om barn i alderen 6-14 år blir konsultert når barnevernet skal fatte beslutninger og hva som avgjør om barnets synspunkt tillegges vekt. Studien måler sosialarbeideres prioritering av deltakelse og ofte barn har innflytelse over utfallet av en beslutning. Resultatene viser at variasjon blant saksbehandlerne i deres syn på hvor problematisk deltakelse er kan forklare hvorfor ikke alle barn blir spurt om hva de mener. Når barn blir spurt om hva de mener får omlag halvparten av barna innflytelse over utfallet. Barnets innflytelse avhenger i stor grad av hva barnet mener. Sannsynligheten for at barnet får sine ønsker oppfylt er mindre dersom barnet ikke er enig med barnevernet. Barnets alder har liten betydning for om barnet får sine ønsker oppfylt. Når barn får delta på møter der saken diskuteres får de økt mulighet for innflytelse sammenlignet med om de har har enesamtaler med saksbehandleren. Et viktig tiltak for å sikre barns videre deltakelse vil være å etablere møtearenaer som er barnevennlige.en
dc.description.sponsorship1. Stiftelsen Wøyen 2. ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliteringen
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin:<br> I. Vis, S. A., Thomas, N. (2009): 'Beyond talking-children's participation in Norwegian care and protection cases', European Journal of Social Work, 12(2), 155-168, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/13691450802567465>http://dx.doi.org/10.1080/13691450802567465</a><br> II. Vis, S. A., Holtan, A., Thomas, N. (2012): 'Obstacles for child participation in care and protection cases – why Norwegian social workers find it difficult', Child Abuse Review, 21(1), 7-23, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1002/car.1155>http://dx.doi.org/10.1002/car.1155</a>. The accepted manuscript version of this article is available in Munin at <a href=http://hdl.handle.net/10037/4226>http://hdl.handle.net/10037/4226</a><br> III. Vis, S.A., Fossum, S. (2013): 'Organizational factors and child participation in decision-making: differences between two child welfare organizations', Child & Family Social Work, Article first published online: 20 May 2013 and available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12076>http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12076</a><br> IV. Vis, S.A., Fossum, S. (2013): 'Representation of children's views in court hearings about custody and parental visitations — A comparison between what children wanted and what the courts ruled', Children and Youth Services Review, 35(12), 2101– 2109, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.10.015>http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.10.015</a>. The accepted manuscript version of this article is available in Munin at <a href=http://hdl.handle.net/10037/5724>http://hdl.handle.net/10037/5724</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7042
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6637
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectHelsefagen
dc.titleFactors that determine children’s participation in child welfare decision making.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record