Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Jorunn B.
dc.contributor.authorJoensen, Lisbeth Lindenskov
dc.date.accessioned2015-02-12T08:27:09Z
dc.date.available2015-02-12T08:27:09Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractVirussykdommer er en stor utfordring for dagens oppdrettsnæring, samtidig som virus og sykdom utgjør et stort problem ut fra et fiskehelseperspektiv. Forebyggende tiltak er i dag det beste redskapet for å bekjempe fiskesykdommer, og all settefisk i Norge vaksineres rutinemessig før utsett. Utfordringen so næringen har med virussykdommer viser likevel at vaksinene som finnes mot virus ikke er effektive nok. Atlantisk laks (Salmo salar) har i utgangspunktet et sterkt medført immunforsvar, og grunnforskning rettet mot å bedre forståelsen av virusforsvaret kan derfor være med på å effektivisere de forebyggende tiltak som i dag anvendes mot virus. Suppressors of cytokine signaling (SOCS) er proteiner som regulerer intracellulære cytokin-induserte signalkaskader, og er dermed regulatorer av interferoner, som er vist å ha en viktig rolle i laksens førstelinjeforsvar mot virus. Virus har vist seg å ha evne til å ta kontroll over SOCSene, og ved å overstyre cytokinsignaleringen utnytte SOCSene som en mekanisme for å unngå laksens immunforsvar. Siden SOCS bidrar i virusforsvaret, er det viktig å forstå bedre i hvilken grad og hvordan de er involvert i fiskens immunreaksjoner ved virusinfeksjoner. SOCS-proteinene er identifisert hos flere fiskearter, deriblant atlantisk laks, men mye gjenstår å undersøke. Jorunn Jørgensens forskningsgruppe har nylig identifisert 3 medlemmer av SOCS-protein familien, SOCS1, SOCS2 og CISH i atlantisk laks, og formålet med denne masteroppgaven har været å videre karakterisere disse. Den biologiske rollen til SOCSene hos fisk er lite undersøkt, og i denne masteroppgaven ble det etablert stabilt transfekterte cellelinjer som overuttrykker SOCS1 eller SOCS2. Resultatene viste, at overuttrykk av SOCS1 hemmet Mx, et antiviralt protein, etter stimulering med IFN1a. Lignende funn er gjort i pattedyr, og viser at funksjonen til SOCS1 er konservert mellom pattedyr og fisk. Rollen til SOCSene ved infeksjon med virus in vivo og in vitro ble også undersøkt i denne oppgaven. Resultatene viste at spesielt SOCS1 induseres ved virusinfeksjoner, men våre data gir ikke indikasjoner på at verken SAV3 eller IPNV utnytter SOCSene for å overstyre vertens immunforsvar. CpG og polyI:C er rapportert å ha potensiale som adjuvans i virusvaksiner, og stimulering av primærceller med disse immunostimulantene viste at begge induserer økning i SOCS-transkripter. Resultatene indikerer at SOCS1 og muligvis også CISH er involvert i differensiering av dendritiske celler hos atlantisk laks og dette kan være med på å forklare den effekten CpG og polyI:C har som adjuvans.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7112
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6702
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3955en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectSOCSen
dc.subjectInterferoneren
dc.subjectAtlantisk laksen
dc.titleSOCS-proteiner i laksens antivirale forsvar - til nytte for virus eller vert?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record