Show simple item record

dc.contributor.advisorBråthen, Kari Anne
dc.contributor.authorNilsen, Jens Olaf Øverli
dc.date.accessioned2015-02-17T13:34:45Z
dc.date.available2015-02-17T13:34:45Z
dc.date.issued2014-11-18
dc.description.abstractReindriften i Norge praktiserer tilleggsfôring av rein på utmarksbeite i stadig større grad. Fôringen skjer i all hovedsak på vinterbeite, under flytting og i kalvingsperioden. Praksisen med å tilleggsfôre rein på utmarksbeite kan potensielt introdusere nye svartelistede plantearter i beiteområdene. I Norge brukes det mest fôr i form av surfôr pakket i rundballer, men også tørrhøy og pellets forekommer. Et mål var å finne ut om fôret (rundballene) potensielt kunne inneholde spiringsdyktige frø ble det gjennomført frøspiringsforsøk i Klimalaboratoriet ved Universitetet i Tromsø. Resultatet viste at spiringsdyktige frø forekommer i fôret. Et annet mål var å undersøke om fôring endrer artsinventaret i naturlig vegetasjon, hvilke arter som forekommer og i hvilken grad det forekommer svartelistede arter. For å kartlegge dette, ble det utført registreringer innenfor og utenfor tre innhengninger som brukes til fôring på vinteren. I alle innhegningene ble det foretatt registreringer av plantearter og estimerte prosentvis dekning av hver art som ble funnet. Ingen svartelistede plantearter ble funnet i innhegningene. Som konklusjon slås det fast at det forekommer spredning av spiringsdyktige frø, men kan vi anta at abiotiske og biotiske faktorer er med på å begrense at frø i fôret spirer og etablerer seg i utmarksbeitet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7141
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6738
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDNAB-3900en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.titleTilleggsfôring av rein i Norge og konsekvensene dette har for naturmiljøeten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record