Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorQuane, Helen
dc.contributor.authorBertheussen, Silje Elise
dc.date.accessioned2015-02-17T14:40:38Z
dc.date.available2015-02-17T14:40:38Z
dc.date.issued2013-01-25
dc.description.abstractOppgaven omhandler innholdet av retten til selvbestemmelse er, med utgangspunkt i De internasjonale konvensjonene om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle Rettigheter (ØSK) og Sivile og Politiske Rettigheter (SP) felles artikkel 1.Oppgaven analyserer hvilke villkår som må være tilstede for at retten til selvstemmelse skal anerkjennes og hvorvidt Skottland har krav på større autonomi eller uavhengighet etter internasjonal menneskeskerettighetslovgivning. For å undersøke dette, analyserer oppgaven hva begrepet «folk» betyr, ulike måter å utøve retten til selvbestemmelse på, hvilke prosedyrer som må følges for at retten anses rettmessig utøvd og hva det reelle innholdet av retten er. For å gjøre dette, går oppgaven gjennom ulike kilder, som FN-pakten, de generelle kommentarer utgitt av FNs menneskerettighetskomité (HRC) og FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR), samt ulike kilder hvor retten til selvbestemmelse for et folk har blitt tatt opp. I denne forbindelse gås særlig saken mot Canadiske myndigheter for selvbestemmelse for Quebec(Reference re Secession of Quebec) opp.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/7145
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6732
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectMenneskerettigheten
dc.subjectmenneskerettigheteren
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en
dc.subjectSkottlanden
dc.subjectStorbritanniaen
dc.subjectSelvbestemmelseen
dc.subjectDevo plusen
dc.subjectDen internationale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheteren
dc.subjectDen international konvensjon om sivile og politiske rettigheteren
dc.subjectGrunnleggendeen
dc.subjectAutonomyen
dc.subjectUavhengigheten
dc.subjectFriheten
dc.subjectQuebecen
dc.titleGlobal Protection of Human Rights/Law of the Seaen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel