Show simple item record

dc.contributor.advisorHoel Lie, Markus
dc.contributor.authorNilsskog, Petter Meldal
dc.date.accessioned2015-03-12T10:52:13Z
dc.date.available2015-03-12T10:52:13Z
dc.date.issued2014-05-04
dc.description.abstractMasteroppgaven behandler taushetsplikt for ansatte i kriminalomsorgen. Hovedfokuset i oppgaven er på taushetsplikt om «personlige forhold» etter forvaltningsloven § 13 nr. 1. I tillegg behandles taushetsplikt «om forhold av betydning for sikkerheten» etter straffegjennomføringsloven § 7 bokstav h). En stor del av oppgaven omhandler unntakene fra taushetsplikten. Likevel behandles bare de unntak som antas å være mest praktisk for kriminalomsorgen, nemlig forvaltningsloven §§ 13 a og 13 b nr. 1 til 6. Flere spørsmål som besvares omhandler videreformidling av informasjon. For at kriminalomsorgen skal nå sine mål om en trygg og rehabiliterende straffegjennomføring er det nødvendig med god kommunikasjon internt i etaten. Kriminalomsorgen er også avhengig av at samarbeidet med andre organer fungerer. Hvilke skranker taushetsplikten setter for denne kommunikasjonen er omfattet i flere av oppgavens problemstillinger. Hensynene for og mot taushetsplikt har en sentral plass i oppgaven. Frihetsberøvelsen og overvåkingen medfører særskilte personvernutfordringer. Offentlighet om hva som skjer i lukkede institusjoner er viktig. I tillegg er hensynet til sikkerhet sentralt. Disse forholdene medfører at fremstillingen av kriminalomsorgens taushetsplikt har fokus på hensyn som ikke behandles i andre fremstillinger av taushetsplikt. Hvilke utslag disse hensynene gir er et underliggende tema i store deler av oppgaven.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7426
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7005
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3901en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleTaushetsplikt for ansatte i kriminalomsorgenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record