Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogvang, Susann Funderud
dc.contributor.authorHansen, Kristine Gullhav
dc.date.accessioned2015-03-13T13:47:09Z
dc.date.available2015-03-13T13:47:09Z
dc.date.issued2014-05-02
dc.description.abstractEMK artikkel 2 verner om individets rett til liv. Bestemmelsens første ledd oppstiller et forbud mot at staten berøver noen livet med hensikt. Det følger imidlertid unntak av annet ledd bokstav a-c, som angir tre situasjoner hvor berøvelse av liv ikke anses å være skjedd i strid med bestemmelsen. Avhandlingen fokuserer på unntaket i bokstav b, som gjelder for pågripelser. Det følger av annet ledd bokstav b at berøvelse av liv ikke anses å være skjedd i strid med bestemmelsen, når den er en følge av maktbruk som ikke går lenger enn ”absolutely necessary” for å foreta en lovlig pågripelse. Adgangen til maktbruk for å foreta en lovlig pågripelse er likevel ikke ubegrenset etter EMK artikkel 2. Avhandlingens problemstilling er dermed hvilke skranker for maktbruk ved pågripelser som følger av EMK artikkel 2.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7499
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7062
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectMenneskerettigheteren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.titleRetten til liv og skrankene for maktbruk ved pågripelser etter EMK artikkel 2.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record