Show simple item record

dc.contributor.advisorPersson, Hege Roland
dc.contributor.authorLamens, Anna Elisabeth Johansen
dc.date.accessioned2015-03-16T14:33:23Z
dc.date.available2015-03-16T14:33:23Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractBakgrunn: Helse- og omsorgstjenesten blir stadig stilt overfor ulike krav til kvalitet. For å imøtekomme dette har det gjennom ulike veiledere, utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet (2005, 2006, 2007), og Melding til Stortinget nr, 13 (2012), blitt fokusert på betydningen av kvalitet- og kompetanseheving i praksisfeltet. Det blir fremhevet at veiledning er en måte å øke dette på. Problemstilling: Hvilke erfaringer har helsepersonell i spesialisthelsetjenesten med bruk av reflekterende team i veiledning. Teori: Funnene blir drøftet ved hjelp av tre teorier; systemteori, kommunikasjonsteori og sosialkonstruksjonisme. Metode: Datamateriale er basert på svarene fra fire kvalitative intervjuer. Etter intervjuene ble det gjennomført en kategoribasert analyse. Resultat: Etter analysen av svarene fra informantene var det tre hovedkategorier som skilte seg ut som viktige funn; organisatoriske forhold, erfaringer med reflekterende team og reflekterende prosesser. Konklusjon: Reflekterende team som veiledningsmetode er en god måte å ha veiledning på. For å øke kvaliteten og potensiale til reflekterende team som en veiledningsmetode, viser funnene at det er viktig med klare rammer og struktur. Stikkord: veiledning, reflekterende team, kommunikasjon, sosialkonstruksjonisme, systemteori, organiseringen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7520
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7108
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDHEL-3902en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleVeiledning med reflekterende team. Erfaringer fra helsepersonell i spesialisthelsetjenestenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record