Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogvang, Susann Funderud
dc.contributor.authorUtstumo, Cecilie Catharina Lien
dc.date.accessioned2015-03-18T10:04:51Z
dc.date.available2015-03-18T10:04:51Z
dc.date.issued2014-05-05
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er grensedragningen mellom straffbar bevisforspillelse og helsepersonells taushetsplikt. Ifølge straffeloven § 132 første ledd er det straffbart å motarbeide offentlig undersøkelse eller forfølgning av andres straffbare handlinger ved å sørge for at bevis av betydning for undersøkelsen ”tilintetgjøres, bringes tilside eller forvanskes”. Samtidig skal helsepersonell etter helsepersonelloven § 21 ”hindre at andre får adgang eller kjennskap” til opplysninger om personlige forhold de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Når helsepersonell handler aktivt for å beskytte taushetsbelagte opplysninger, kan det føre til at potensielle bevis i straffesaker blir ødelagt. Dette innebærer at den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 132 første ledd i utgangspunktet er overtrådt. Det er imidlertid en mulighet for at en slik handling ikke rammes av straffebudet fordi den kan hjemles i taushetsplikten. Hovedproblemstillingene i denne oppgaven er om helsepersonells handlinger som har hjemmel i taushetsplikten kan unnta for straffbar bevisforspillelse, og ved hvilke situasjoner dette i så fall er aktuelt. I redegjørelsen for gjeldende rett vil høyesterettsdommen inntatt i Rt.2013 s.1442 ha betydning. I oppgaven vil det videre problematiseres om gjeldende rett gir en god løsning angående grensedragningen mellom reglene om straffbar bevisforspillelse og helsepersonells taushetsplikt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7554
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7145
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleForholdet mellom straffbar bevisforspillelse og helsepersonells taushetsplikten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record