Show simple item record

dc.contributor.advisorNaseer, Umaer
dc.contributor.authorTofteland, Ståle
dc.date.accessioned2015-03-27T07:58:47Z
dc.date.available2015-03-27T07:58:47Z
dc.date.issued2015-04-16
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractStudien gir innsikt i ESBL-epidemiologi hos to viktige sykdomsframkallende bakterier, E.coli og Klebsiella pneumoniae, og vurderer ESBL- påvisningmetoder tilpasset den epidemiologiske situasjonen i Norge. Karakterisering og analyse av ulike bakteriestammematerialer innsamlet fra pasientprøver fra de aller fleste mikrobiologiske laboratorier i Norge er blitt brukt. Det eldste stammemateriale (2003) dokumenterte for første gang at CTX-M – type ESBL dominerte i norske isolater, og dermed at Norge var omfattet av det som noe seinere ble beskrevet som en global pandemisk spredning av denne ESBL-typen. Studien viste at spredningen av CTX-M-type ESBL i Norge skyldtes både at bakteriene ervervet bevegelige resistens-gener som ”smitter” eller sprer seg mellom ulike stammer, og at resistens-gener sprer som følge internasjonalt spredende suksessfulle bakteriekloner, særlig ST131E.coli med CTX-M-15-type ESBL. ESBL isolater er ofte resistente mot mange antibiotikaklasser. De klassiske ESBL-typer gir opphav til resistens mot 3. generasjons cefalosporiner som er en hjørnestein i behandling av mange alvorlige infeksjonstilstander i sykehus. ESBL-isolater er ofte også samtidig resistente mot en rekke andre viktige antibiotikaklasser slik at behandlingalternativene reduseres betydelig. Spredningspotensialet gjør at ESBL-isolater har betydning for smittevern i sykehus Pressemelding ESBL Ståle Tofteland og andre helseinstitusjoner. I studien ble det vist at en relativt høy andel av isolatene var resistente mot 3. generasjons cefalosporiner av andre årsaker enn ESBL. Betydningen av disse isolatene regnes i smittevernsmessige sammenheng å være mindre. Kunnskapene om norsk ESBL-epidemiologi og den relative andel av ulike mekanismer var viktig når norske retningslinjer for påvisning av ESBL ble laget. Et mindre utbrudd av en særlig resistent og foreløpig sjelden ESBL-variant (KPC) ved sykehuset i Arendal er beskrevet i studien. Utbruddet var det første i sitt slag i Norden. Isolatene i utbruddet var resistent for alle tilgjengelige antibiotika med ett unntak. Spredningen i sykehuset skyldes både spredning av bevegelige resistensgener, og et spredningsdyktig Klebsiella pneumoniae klon. Person- til- person smitte og vaskeservanter er ansett som mulige smittekilder i utbruddet. Sistnevnte smittemåte har bare sjeldent vært aktualisert som smittemåte i utbrudd av denne typen.en_US
dc.description.sponsorship1)Lønnsmidler og reisestipender fra Sørlandet sykehus. 2)Forskningsmidler fra Helse Nord HF.en_US
dc.descriptionPaper 1, 2 and 3 of this thesis are not available in Munin:<br> 1. Tofteland S, Haldorsen B, Dahl KH, Simonsen GS, Steinbakk M, Walsh TR, Sundsfjord A; Norwegian ESBL Study Group.: ‘Effects of phenotype and genotype on methods for detection of extended-spectrum-beta-lactamase-producing clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Norway’. J.Clin.Microbiol. 2007; 45(1):199-205. Avalable in <a href=http://dx.doi.org/10.1128/JCM.01319-06>J.Clin.Microbiol. 2007; 45(1):199-205</a><br> 2. Naseer U, Haldorsen B, Tofteland S, Hegstad K, Scheutz F, Simonsen GS, Sundsfjord A;Norwegian ESBL Study Group.: ‘Molecular characterization of CTX-M-15-producing clinical isolates of Escherichia coli reveals the spread of multidrug-resistant ST131 (O25:H4) and ST964 (O102:H6) strains in Norway’. APMIS. 2009;117(7):526-36. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0463.2009.02465.x>APMIS. 2009;117(7):526-36</a><br> 3. Tofteland S, Dahl KH, Aasnæs B, Sundsfjord A, Naseer U.: ' A nationwide study of mechanisms conferring reduced susceptibility to extended-spectrum cephalosporins in clinical Escherichia coli and Klebsiella spp. isolates'. Scand J Infect Dis. 2012;44(12):927-33. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.3109/00365548.2012.707330>Scand J Infect Dis. 2012;44 (12), 927-33</a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7599
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7188
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en_US
dc.titleExtended-spectrum β-lactamases and carbapenemases in clinical isolates of Enterobacteriaceae in Norway. Aspects of detection and epidemiology.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record