Show simple item record

dc.contributor.advisorA. Skoghøy, Jens Edvin
dc.contributor.authorFredheim, Kristian
dc.date.accessioned2015-03-11T06:08:22Zen_US
dc.date.accessioned2015-04-10T11:41:33Z
dc.date.available2015-04-10T11:41:33Z
dc.date.issued2014-04-30
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler reglene i lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) som pålegger en plikt til å gi bevistilgang, og da særlig til "elektronisk lagret materiale", jf. tvisteloven § 26-1, jf. § 26-5 første ledd. Avhandlingen forsøker for det første å klargjøre hva som omfattes av termen "elektronisk lagret materiale" i tvisteloven § 26-1. Dette er viktig i en tid hvor informasjon i økende grad lagres elektronisk, samtidig som det fremsettes flere og flere provokasjoner og begjæringer om bevistilgang i sivile saker. For det andre behandles vilkårene som må være oppfylt for at noen skal ha plikt til å gi bevistilgang. Ettersom disse vilkår er felles for alle realbevis, oppstår det en rekke særlige spørsmål ved anvendelsen av vilkårene på elektronisk lagret materiale. Det samme gjelder for den praktiske gjennomføringen av bevistilgangen. For det tredje redegjøres det for hvilke virkninger det vil få dersom en part eller en tredjeperson ikke etterkommer et rettslig pålegg om å gi bevistilgang.en_US
dc.descriptionEmbargodato endret etter ønske fra kandidaten.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7612
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7201
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.subjectSivilprosessen_US
dc.subjectBevistilgangen_US
dc.subjectElektronisk lagret materialeen_US
dc.titlePlikten til å gi bevistilgang i sivile saker - særlig til "elektronisk lagret materiale"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record