Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogvang, Susann Funderud
dc.contributor.authorWickstrøm, Maiken
dc.date.accessioned2015-05-07T05:50:35Z
dc.date.available2015-05-07T05:50:35Z
dc.date.issued2014-05-04
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvorvidt tvangstiltak i medhold av reindriftsloven § 79 første ledd nr. 3 om reduksjon av antallet rein i en siidaandel (tvangsslakting), er straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon. EMK oppstiller rettslige skranker konvensjonsstatene er forpliktet til å overholde dersom en reaksjon er straff, herunder EMK art. 6 om rettergangsgarantier, art. 7 om lovskravet, tilleggsprotokoll 7 art. 2 om ankeadgang og tilleggsprotokoll 7 art. 4 om forbud mot gjentatt straffeforfølgning. Problemstillingen om hvorvidt tvangsslakting er straff etter EMK er kompleks. Spørsmålet må anses som uavklart, og en avklaring vil bringe klarhet i hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøverne og staten har i den tilspissede konflikten om tvangsslakting.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7648
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7241
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleReduksjon av antall rein i en siidaandel som tvangstiltak - Sett i lys av straffebegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)