Show simple item record

dc.contributor.advisorHanssen, Tove Aminda
dc.contributor.authorLillevik, Siw Anita
dc.date.accessioned2015-05-11T08:08:31Z
dc.date.available2015-05-11T08:08:31Z
dc.date.issued2013-05-10
dc.description.abstractHelserelatert livskvalitetsskjema blir i økende grad brukt ved måling av resultat innen forskning og klinisk praksis, for å måle effekten av behandling til pasienter med koronar hjertesykdom sammen med tradisjonelle mål som mortalitet og sykelighet. Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ) er et pasientbasert instrument til bruk i evaluering av resultat og helserelatert livskvalitet før og etter revaskularisering. Målet med denne studien var å oversette og validere CROQ- percutaneous coronary intervention (PCI) versjonen til norsk. Oversettelsen ble gjort ved å følge internasjonale anbefalinger slik: selvstendig oversettelse og tilbakeoversettelse, validering og pretesting med både helsepersonell og pasienter, og psykometrisk testing på pasienter som hadde fått gjort PCI. Den siste testingen ble gjort i en tverrsnittsstudie hvor 171 av 258 mulige pasienter deltok. Datainnsamlingen inkluderte Short Form 12 (SF-12), Seattle Angina Questionnaire (SAQ), samt kliniske og sosiodemografiske variabler i tillegg til CROQ. Instrumentets reliabilitet ble vurdert ved måling av intern konsistens og test-retest reliabiliet. Resultatene for intern konsistens og test-retest reliabiliteten innenfor alle skalaer var tilfredsstillende med Cronbach’s alpha over 0,70 og intra-klasse korrelasjonskoeffisient over 0,89. Innholdsvaliditeten ble rapportert å være god både fra pasienter og fagfolk. Kriterievaliditeten ble vurdert ved bruk av SF-12 og SAQ, og kjent gruppe validitet ble vurdert ved å sammenligne pasienter med og uten tidligere hjertesykdom. Resultatene fra disse målingene var i samsvar med resultat rapportert fra forfatterne av den originale CROQ. Den norske versjonen av CROQ- PCI er et valid og reliabelt instrument for måling av helserelatert livskvalitet hos pasienter med koronar hjertesykdom, og kan bli brukt både i klinisk praksis og i forskning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7662
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7252
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDHEL-3960en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleOversettelse og validering av den norske versjonen av Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record