Show simple item record

dc.contributor.advisorStøback, Anne -Margrethe
dc.contributor.authorRajalingam, Parabaran
dc.date.accessioned2015-05-11T08:25:02Z
dc.date.available2015-05-11T08:25:02Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractForskning om livskvalitet på sykehjem viser at det er viktig for beboere å bestemme i hverdagen i saker som angår dem selv. På sykehjem virker det mer naturlig å snakke om medbestemmelse isteden for selvbestemmelse. Studiens hensikt har vært å belyse fem sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til beboeres autonomi på sykehjem.For å finne svar på problemstillingen ble fem sykepleiere som jobber på to forskjellige sykehjem i en stor og en liten kommune intervjuet. Intervjuteksten ble analysert med kvalitativ innholds analyse.Personsentrert omsorg, empowerment, svak paternalisme, løsningsorientert sykepleie er faktorer som trekkes fram som fremmer beboers autonomi på sykehjem. Sykepleierne opplever at demenssykdom og kognitiv svikt, mangel på personalressurser, sterk paternalisme og oppgave orientert tilnærming er faktorer som kan være til hinder for beboeres autonomi på sykehjem. Sykepleiere opplever at hvilken grad beboer selve kan bestemme på sykehjem ser ut til å være avhengig av konteksten. Sykepleiere kommer med eksempler fra hverdagen der de til tross for negative faktorer prøver etter beste evne å ivareta beboers autonomi i hverdagen. Sykepleierne beskriver at sykehjemsbeboere må bestemme i den grad det er mulig på sykehjem og opplever at de har et omsorgsansvar overfor den syke, gamle personen som har flyttet inn på sykehjem.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7663
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7249
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleAutonomi blant sykehjemsbeboereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record