Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjeldestad, Finn Egil
dc.contributor.authorSkipenes, Vanja Poppe
dc.date.accessioned2015-05-12T10:29:33Z
dc.date.available2015-05-12T10:29:33Z
dc.date.issued2013-05-12
dc.description.abstractBakgrunn. Vaginalring er en relativt ny hormonell prevensjonsmetode. Formålet med denne oppgaven er å analysere bruker- og foreskrivermønster med data fra reseptregisteret. Materiale og metode. I Reseptregisteret finnes alle uthentere av resepter, med kobling til fødselsår, samt til foreskriver, som er registrert med kjønn, fødselsår og spesialitet. Det er også registrert hvilke apoteker uttakene er gjort på. Andel brukere i de ulike helseregioner er beregnet ut fra alle resepter uthentet i 2008, og folketall. Analyser er gjort i SPSS, aldersjustering er gjort i Microsoft Excel. Folketall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå per 31.12.08. Resultater og konklusjon. Gjennomsnittsalder for første gangs bruk av vaginalring var 28,6. I alle helseregionene har kvinner i alderen 25-29 år høyest andel brukere av vaginalring. Total andel vaginalringbrukere av alle prevensjonsbrukere var 2,85, høyest i Helse Sørøst, lavest i Helse Vest. Gjennomsnittlig varighet av bruk var 268 dager, og sank med økende alder, men vil være underestimert i denne studien. Før og etter bruk av vaginalring har de fleste pause i bruk av hormonell prevensjon, hyppigst blant kvinner under 35 år. Blant de som brukte annen hormonell prevensjon før eller etter vaginalring, brukte flest p-piller. 23% bytter til annen hormonell prevensjon i løpet av studieperioden. De fleste foreskrivere av vaginalring er leger i spesialisering eller allmennmedisinere. Litt over halvparten av foreskriverne er kvinner, og de fleste er 40-69 år. Vaginalring utgjør 3,2% av all hormonell prevensjon som blir brukt i Norge, men er et verdifullt alternativ, der man unngår peroral administrasjon, og slipper å huske på det daglig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7665
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7255
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleBruksmønster for vaginalring. Norge 2005-2008en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record