Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde
dc.contributor.authorWinther-Fossmo, Vivi
dc.date.accessioned2015-05-27T12:20:30Z
dc.date.available2015-05-27T12:20:30Z
dc.date.issued2015-05-18
dc.description.abstractStudien omhandler gehørarbeid i korpsundervisning, og tar for seg dirigentenes perspektiver på dette. Fokusområder er hvordan det arbeides målrettet med gehør i korpsundervisningen, samt hvilke holdninger dirigenter har til dette arbeidet. Hensikten med studien har vært å få innblikk i noen dirigenters arbeidsmåter og opplevelser, og på den måten kunne bidra til et større fokus på temaet. Datainnsamlingen er gjort ved hjelp av kvalitative intervju med tre korpsdirigenter. Det teoretiske fundamentet for studien er sosiokulturell læringsteori, med fokus på deltakelse i kulturelle aktiviteter og bruk av kulturelle redskaper. Studien viste at alle dirigentene arbeidet med gehør i korspundervinsningen, og at arbeidsmåtene var varierte. Dirigentene engasjerte seg for temaet, men gehørarbeid fikk varierende fokus i undervisningen. Arbeidet som ble gjort med gehør var ofte knyttet til innøvingen av korpsrepertoaret. De mest sentrale kulturelle redskapene var noter og lydlig musikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7697
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7286
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3902en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.subjectHørelæreen_US
dc.titlePerspektiver på gehørarbeid i korpsundervisningen. En kvalitativ intervjustudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)