Show simple item record

dc.contributor.advisorHeide, Gøril
dc.contributor.authorHellesvik, Stine
dc.date.accessioned2015-06-02T11:30:25Z
dc.date.available2015-06-02T11:30:25Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.description.abstractFøtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) er maternelle antistoffer som angriper fosterets blodplater under svangerskapet. I utarbeidingen av problemstillingen og prosjektbeskrivelsen, ble nysgjerrigheten knyttet opp mot trombocytopeni og lav fødselsvekt blant nyfødte. I studier ble det sett at disse barna ofte også lav fødselsvekt. Problemstillingen skulle besvares med et litteraturstudium og bruk av tilgjengelig litteratur som omhandlet trombocytopeni og lav fødselsvekt. Studiene fokuserer ofte på trombocytopenien som følge av den lave fødselsvekten, forårsaket av annen patologi hos fosteret. Det er få eller ingen i litteraturen som har sett på om trombocytopenien som etiologi til lav fødselsvekt kan være mulig. Resultatet med bakgrunn i 21 publiserte studier viste at det var en klar sammenheng mellom lav fødselsvekt og trombocytopeni, ved innsamling av tilgjengelig litteratur i databasene PubMed og Embase. Insidensen av trombocytopeni hos nyfødte er rapportert å være 0,7-0,9%, og nyfødte på nyfødt intensiv avdelinger er forekomsten rapportert til å være rundt 20-35%. Resultatet viste at det var en mye høyere prosentandel blant trombocytopene nyfødte som hadde lav fødselsvekt, og også en høyere forekomst enn forventet av nyfødte med lav fødselsvekt som var trombocytopene. Ulike årsakssammenhenger ble diskutert som mulig forklaring på problemstillingen. Nyere forskning rundt trombocyttenes rolle for angiogenese og vaskulogenese i tumor ble sentral i diskusjonen. Blodplaters egenskaper rundt viktigheten av hemostase, som immunologisk aktive celler, og vevsregenerering, ser ut til å ha nøkkelegenskaper som tumoren kan nyttiggjøre seg for vekst. Altså kan det se ut til at lave nivåer at blodplater kan være med å hemme vekst av tumor. Med dette som fokus, kan det tenkes at trombocytopenien også kan føre til veksthemming av foster. Ut fra gjennomgått litteratur antar vi at det er en sammenheng mellom trombocytopeni og lav fødselsvekt. På grunn av multifaktorielle årsakssammenhenger må det forskes videre for å være sikker på sammenhengen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7710
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7302
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en_US
dc.titleNeonatal trombocytopeni og lav fødselsvekt - en litteraturstudie med fokus på beskrevne sammenhengeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record