Show simple item record

dc.contributor.advisorAasebø, Ulf
dc.contributor.advisorRingberg, Unni
dc.contributor.authorØvsthus, Kasper Kavli
dc.date.accessioned2015-06-04T12:06:28Z
dc.date.available2015-06-04T12:06:28Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.description.abstractIntroduksjon ”Lungepakken” er et av de første pasientforløpsprosjektene ved UNN. Hovedformålet var, ved hjelp av LEAN-metodikk, å utforme et smidigere pasientforløp for lungekreftpasienter ved å korte ned tiden fra mistanke om diagnose til pasienten var ferdig behandlet. Prosjektet ble implementert januar 2009, og første gang evaluert i juni 2010. Denne oppgaven tar for seg en evaluering av prosjektet to år senere. Metode LEAN-metoden har sitt utspring fra Toyota og bilindustrien og baserer seg å kartlegge verdiskapende handlinger i et forløp og sette disse i mest hensiktsmessig rekkefølge. Verdien bestemmes av mottaker av tjenesten; i helsevesenet er dette pasienten. Ved hjelp av Statistisk prosesskontroll ble pasientforløpet til alle pasientene i utvalget nøye kartlagt og sammenlignet med tidligere målinger. Resultater Det diagnostiske pasientforløpet hadde median tid på 13 dager. Dette er en ytterligere reduksjon fra tidligere evalueringer. Totalt hadde 85% av pasientene en bekreftet diagnose innen 28 dager. Konklusjon Gjennomføring av LEAN-prosjektet viser en klar forbedring av tiden fra mistanke om diagnose til pasienten er ferdig behandlet, og resultatene holder seg. Dette er resultat av kontinuerlig og fokusert arbeid. Suksessen kan i hovedsak tilskrives arbeidsfokuset på tvers av avdelinger og profesjoner samt prosjektets forankring i sykehusledelsen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7728
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7318
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.titleLEAN-metoden i diagnostisk pasientforløp hos lungekreftpasienter - En oppfølgingsstudie to år etter implementeringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)