Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Nina
dc.contributor.authorFolkvord, Silje
dc.date.accessioned2015-06-11T12:14:17Z
dc.date.available2015-06-11T12:14:17Z
dc.date.issued2012-05-16
dc.description.abstractBruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) fremmes som et helsepolitisk satsningsområde i helsetjenestene. Intensjoner er å bedre pasientflyt og samhandling mellom helsepersonell og å fremme faglig effektivitet og kvalitet. I Norge har alle offentlige sykehus innført Elektronisk Pasient Journal(EPJ). Behandlingsplan er en del av Elektronisk Dokumentasjon Sykepleie (EDS). Kvalitativ forskning på implementering av IKT i helse- og omsorgssektoren har vokst frem de senere årene. Flere av studiene viser at innføring av nye teknologiske hjelpemidler fører til endring i samarbeidsformer. Denne artikkelen analyserer hverdagssamhandling rundt utforming og bruk av behandlingsplan, i en tverrfaglig personalgruppe i en psykiatrisk sengepost. Valgt metode er feltarbeid over tre uker, med deltakende observasjon og halvstrukturerte intervjuer. Materialet drøftes ved hjelp av begreper fra samhandlingsanalyse, med vekt på analyse av hverdagspraksis i både den tverrfaglige – og pleiegruppen i avdelingen. Funnene viser at tradisjonelle ansvarsområder og samarbeidsformer i avdelingen, videreføres etter innføring av EDS. Muntlig informasjonsutveksling i møter og uformell samhandling i løpet av arbeidsdagen, er fortsatt mest sentralt i å sikre faglig kvalitet og effektivitet i avdelingen. Det er ikke etablert egne møter i avdelingen med mål om å samarbeide om behandlingsplan. EDS er pleiegruppens felles redskap, men utforming og oppdatering av planen fordeles individuelt, knyttet til roller i pleiegruppen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7734
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7320
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleDen muntlige behandlingskulturen og IKTen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record