Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThomassen, Tor Oskar
dc.contributor.authorHansen, Bjørn gunnar
dc.date.accessioned2015-06-21T12:24:07Z
dc.date.available2015-06-21T12:24:07Z
dc.date.issued2015-05-12
dc.description.abstractHensikten med denne undersøkelsen er å se på betydningen av ulike faktorer generelt og i forhold til prestasjonsnivået , hos juniorløpere i langrenn og skiskyting hjemmehørende i Troms og Finnmark. Faktorene knyttes opp mot en helhetlig utvikling av utøverne i forhold til økologiske modeller og arenamodeller. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema på utøvere ved NTG-Tromsø, skilinja i Nordreisa, Team Finnmark og Team Nordlysbyen ski i Alta. Data er samlet inn i tidsrommet 2007-2014 og omfatter totalt 102 utøvere. I denne delen av undersøkelsen er faktorene treningsomfang og treningsbakgrunn undersøkt, i tillegg til miljøfaktorene: foreldre, søsken, venner, skole, trenere, klubb/krets, og treningsforhold. Utøverne er delt i 3 prestasjonsgrupper vesentlig basert på tidligere resultater. Resultatene viser at det er en sammenheng mellom antall timer utøverne har trent i alderen 12-15 år og 16-19 år, og det prestasjonsnivået de har som junior. Denne sammenhengen er ikke signifikant, men likevel betydelig. Resultatene viser også at en allsidig treningsbakgrunn er viktig for å være juniorløper på ski. Stor allsidighet i forhold til ulike skiaktiviteter viser en signifikant sammenheng med prestasjonsnivået. Når det gjelder miljøfaktorene så vurderer utøverne faktorene foreldre, langrennstilbudet i videregående skole, trenere, og treningsforhold som svært betydningsfulle. Faktorene venner og klubb har noe betydning, mens søsken har liten betydning. Resultatene er for en stor del nokså like det som er kommet frem i tidligere forskning på disse faktorene. Ingen av miljøfaktorene viser en signifikant sammenheng med prestasjonsnivået til utøverne.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7769
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7358
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.subjectjuniorløpere i langrenn og skiskytingen_US
dc.subjecttreningsomfangen_US
dc.subjectallsidigheten_US
dc.subjectmiljøfaktoreren_US
dc.subjectarenamodellen_US
dc.titleUng skiløper i nord. En studie av ulike faktorers betydning for juniorløpere i langrenn og skiskytingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel