Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogen, Bjørn Ragnar
dc.contributor.authorStrøm, Anniken Cesilie
dc.contributor.authorSimonsen, Marte
dc.date.accessioned2015-09-08T13:49:41Z
dc.date.available2015-09-08T13:49:41Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å forbedre diagnostikken av heparinindusert trombocytopeni (HIT) ved laboratoriet på UNN, ved å innføre ytterligere èn enkelttest i testrepertoaret og utforme et forslag til en behandlingsalgoritme for pasienter med mistanke om klinisk HIT. HIT er en immunmediert medikamentbivirkning som oppstår etter eksponering for ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin eller enkelte andre polyanioner. Dannelse av komplekser bestående av platefaktor 4 og negativt ladede polyanioner, oftest heparin, resulterer i antistoffdannelse hos en andel av pasientene som blir heparinbehandlet. Klinisk HIT er karakterisert av et fall i platetall som typisk inntreffer mellom dag 5 og 14 etter heparineksponering, og som ofte kompliseres av tromboemboliske hendelser. Vi har gjennomført en retrospektiv studie med utgangspunkt i serum samlet fra 62 pasienter med klinisk mistanke om HIT og som hadde vært behandlet med heparin. Serumet var fra før av testet ved hjelp av en gelkort-teknikk. Det ble så valgt ut to antigen-assay, AcuStar Hemosil HIT IgG og PF4/heparin ELISA, i tillegg til et funksjonelt assay, HIPA, som ble brukt som referansetest. Analysene ble gjennomført ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved universitetssykehuset i Greifswald, som er ledende innen forskning på HIT. Etter analysering ble testenes egenskaper beregnet. Disse er presentert i tabeller under resultatdelen av oppgaven. Testen vi anbefaler å innføre i testreportoaret ved UNN er AcuStar HIT IgG fra HemosIL. Med bakgrunn i våre resultater, gjeldende retningslinjer ved anerkjente laboratorier, gjennomgang av tidligere utførte studier, samt en vurdering av gjennomførbarhet med tanke på kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, er det utformet et forslag til hvordan man bør gå frem ved diagnostisering av pasienter med klinisk mistenke om HIT. Dette er presentert i et flytskjema under diskusjonsdelen av oppgaven. Dersom denne algoritmen tas i bruk, vil det føre til redusert feildiagnostisering og forbedret behandling, hos pasienter med mistanke om klinisk HIT ved UNN Tromsø.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8024
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7617
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en_US
dc.titleEtablering av testrepertoar med høy klinisk sensitivitet og spesifisitet for heparin-indusert trombocytopenien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record