Show simple item record

dc.contributor.advisorMonsen, Svein-Arne
dc.contributor.authorDybos, Kine Olafsen
dc.date.accessioned2015-09-09T12:20:37Z
dc.date.available2015-09-09T12:20:37Z
dc.date.issued2015-04-19
dc.description.abstractMål: Målsetningen var å beskrive tidsbruk for alvorlig skadde traumepasienter fra skade til ankomst traumesenter i en del av regionens traumesystem. Vi ønsket å identifisere mulighet for tidsbesparing før ankomst traumesenter. Videre ville vi sammenligne tidsbruk dersom traumesenter var første destinasjonssted versus transport via akuttsykehus. Metode: Studien er en understudie til den retrospektive kohortstudien ”Nordnorsk Traumestudie” og inkluderer alle alvorlige traumer (ISS > 15) som innlegges ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Mo i Rana i perioden 2010 og 2011. Undersøkelsen baserer seg på gjennomgang av alle pasientjournaler hvor man har brukt diagnosekoder som kan assosieres med alvorlige traumer. Pasientene grovinndeles etter kontaktårsak og innlagte traumepasienter scores mht Injury Severity Score. For alle traumer registreres gjennomførte traumemottak ved akuttsykehus, samt utførte nødprosedyrer. Det gjennomføres en systematisk gjennomgang av alle alvorlige traumer med fullstendig traumeregistrering og dokumentasjon av transporttider. I tillegg stipuleres tider for direkte transport til traumesenter. Resultater: 99 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene for traumer i perioden. Totalt fikk 24 pasienter ISS > 15. Det ble utført 21 nødprosedyrer blant 99 traumer, hvorav 15 hos alvorlige traumer. Blant 14 traumer med overflytting til UNN Tromsø var median (interkvartilavstand) varighet av primærinnleggelse 5 t 8 min (4 t 21 min – 6 t 15 min). Median transporttid ved overflytting var 2 t 6 min. Median tid fra skade til ankomst traumesenter var 8 t 15 min (7 t 44 min – 9 t 27 min). Median stipulert tid fra skade til ankomst traumesenter dersom direkte transport var 3 t 32 min. Konklusjon: Majoriteten av tiden før ankomst traumesenter benyttes ved lokalsykehus, og her synes å være betydelig potensial for tidsreduksjon. Videre finner man vesentlig potensial for begrensning av transporttid ved direkte transport fra skadested til traumesenter UNN Tromsø. Det observeres at direkte transport ville medført forsinkelse i nødprosedyrer, overtriagering og forlenget tid prehospitalt med vesentlige utfordringer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8032
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7618
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Traumatologi: 783en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Traumatology: 783en_US
dc.titleTidsbruk for traumepasienter på Helgeland - fra skade til ankomst traumesenteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record