Show simple item record

dc.contributor.advisorClaudi, Tor
dc.contributor.authorEndresen, Johannes Hammer
dc.contributor.authorIlstad, Daniel Olaussen
dc.date.accessioned2015-09-09T12:26:17Z
dc.date.available2015-09-09T12:26:17Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.description.abstractFormål: Kvinner med gjennomgått svangerskapsdiabetes har en betydelig økt risiko for utvikling av type 2-diabetes senere i livet. Norske retningslinjer sier at disse kvinnene skal bli etterundersøkt med tanke på diabetes 6-12 uker etter fødsel for å se om de har utviklet en manifest diabetes (1). Dette presiseres også i epikrisene fra diabetespoliklinikken ved Nordlandssykehuset. Denne etterkontrollen skal gjøres hos fastlegene. Vi ønsket å undersøke om dette ble gjennomført. Metode: Postsekretærene ved diabetespoliklinikken utarbeidet en liste over alle kvinner som hadde vært innom poliklinikken grunnet svangerskapsdiabetes i 2012, 2013 og 2014. I undersøkelsen inkluderte vi de kvinnene som bodde i Bodø og kommunene i nærheten av Bodø. Dette for at det skulle være lettere for dem å møte opp. Det ble likevel en del som ikke møtte til vår studie, og data fra disse ble innsamlet ved at vår veileder ringte deres fastleger angående opplysninger om de hadde fått utført etterkontroll. Resultat: 35 % (KI 95 % 0.19-0.51) av kvinnene vi undersøkte hadde gjennomført etterkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer, etter avsluttet behandling ved diabetespoliklinikken. Av de som hadde gjennomført etterkontroll, hadde 83 % (95 % KI 0.62-1.04) (10 av 12) fått utført HbA1c. De resterende hadde utført oral glukosetoleransetest (OGTT). Ingen av kvinnene vi undersøkte hadde utviklet manifest diabetes. Konklusjon: Basert på vår studie ser vi at nesten 2/3 av de kvinnene vi har undersøkt, ikke fikk utført etterkontroll. Alle fastlegene som utførte etterkontroll, gjorde det i henhold til gjeldende retningslinjer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8033
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7619
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleEtterkontroll av kvinner med svangerskapsdiabetes – blir retningslinjene fulgt?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record