Show simple item record

dc.contributor.advisorSager, Siri
dc.contributor.authorKregnes, Siri
dc.date.accessioned2015-09-09T12:40:30Z
dc.date.available2015-09-09T12:40:30Z
dc.date.issued2015-06-03
dc.description.abstractFormål: Å se om forskrivninspraksis av legemidler som er regnet som farmakologiske unhensikstmessige for eldre er en annen for populasjonen over 75 år, sammenlignet med befolkningen under 75 år. Grunnleggende fremgangsmåte: Et litteraturstudie med tall fra Nasjonalt Reseptregisteret. Det ble tatt utgangspunkt i NorGeP kriteriene og ny kunnskap om at bruk av NSAID bør begrenses hos de eldre. Data fra hele befolkningen i året 2014 ble hentet ut med variablene; befolkningsgrunnlag, antall brukere og omsetning i definerte døgndoser(DDD), for 24 legemidler man har kunnskap om at kan være farmakologisk uhensiktsmessig hos eldre. Gruppen eldre ble delt inn i to; “75-84 år” og “85 år og eldre” og sammenlignet med gruppen “yngre enn 75 år” Viktigste funn: Legemidlene som er regnet som farmakologisk uhensiktsmessige for eldre ble i 2014 ble forskrevet til en like stor eller større andel brukere i gruppene “75-84 år” og “85 år og eldre” sammenlignet med gruppe “yngre enn 75 år”. Imidlertid var DDD per bruker i året 2014 signifikant noe lavere hos de to gruppene eldre enn i sammenligningsgruppen. Hovedkonklusjoner: Mange eldre får resept på legemidler som regnes som farmakologisk uhensiktsmessig for denne aldersgruppen. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller som tilsier at forskrivningspraksis av disse medikamentene er en annen hos aldergruppen over 75 år, sammenlignet med de yngre enn 75år.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8034
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7620
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Clinical pharmacology: 739en_US
dc.titleFår eldre i Norge resept på medisiner de ikke bør bruke? Sammenligning av prevalens av farmakologisk uhensiktsmessige forskrivninger. Tall fra Nasjonalt Reseptregisteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record