Show simple item record

dc.contributor.advisorSørlie, Tore
dc.contributor.authorOskal, Sara Helene Bergstrøm
dc.date.accessioned2015-09-09T13:20:24Z
dc.date.available2015-09-09T13:20:24Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.description.abstractDet er gjort mange studier som viser en signifikant kulturell varians i smerteopplevelse, samt enkelte studier som også viser slik varians i smerteformidling/-atferd. Imidlertid er det gjort få studier som undersøker hvilke mer spesifikke faktorer det er i de ulike kulturene som fører til denne variansen, og hvilken betydning disse faktorene har. Dette er viktig å vite om hvilke forskjeller som fins og hvilke uttrykk disse kan gi, for å kunne bedre helsepersonells forståelse for – og kommunikasjon med – pasienter med annen kulturell bakgrunn enn deres egen. Per dags dato viser mange studier at minoriteter har økt risiko for å få inadekvat smertelindring ved smertegivende tilstander. Formålet med denne studien er derfor å undersøke hvilken betydning kulturell bakgrunn og symptomforståelse kan ha for den enkeltes måte å formidle sin smerte på – både til vanlig og i deres møte med helsepersonell.. Denne undersøkelsen er en kvalitativ intervjustudie med fem deltakere, som tar utgangspunkt i de enkeltes smerteopplevelse tilknyttet gallesteinssykdom. Funnene indikerer at deltakernes personlige og kulturelle bakgrunn, samt deres forståelse av egne symptomer, har innvirkning på hvordan de uttrykker smerte. Spesielt kan det virke som om oppdragelse og barndomsopplevelser virker inn på hva deltakerne anser som akseptabel smerteatferd og som igjen kan ha innvirkning på diagnostikk, behandlingog prognose. Deltakere som i barndommen etablerte holdninger om at en bør holde igjen for smerteuttrykk, angir å ha videreført denne holdningen i voksen alder. Motsatt har deltakere som i barndommen ikke hadde kvaler med å uttrykke smerte, videreført en ”si ifra”-holdning. I henhold til denne studien kan en relativt enkel måte for helsearbeidere å kartlegge ”holde inne”- eller ”si i fra”- holdninger på, være å spørre pasientene om hvordan de som barn forholdt seg til fysisk smerte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8035
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7621
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titleHvilken betydning har den enkeltes kulturelle bakgrunn og symptomforståelse for deres formidling av smerte? En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record